רשימת מרחבים
שלו לכולם,
 
זה הנושא הבא שלנו בשיעורי הבנה והבעה.
כדאי להדפיס, ולהוסיף לקלסר שלנו.
 
ליהת',
ורוניקה.