רשימת מרחבים
חומר למבחן הראשון (נובמבר)
תלמידים יקרים,

אני מצרפת לכם קובץ ובו הנושאים למבחן.
כמובן מדובר בכל מה שלמדנו מתחילת השנה.

בהצלחה,
אביגיל