המאמר נמצא בקובץ הראשון והמטלות בקובץ השני 

חג שמח