רשימת מרחבים
אנא שימו לב - זו תבנית עבודה לבניית מאמר טיעוני בעקבות שאלת בגרות "מתבגרים - המשאב הלא מנוצל".
זה לא המאמר - זו רק תבנית עבודה!

אנא הדפיסו, וקראו בסבלנות.
יש כאן ממש שלבים של עבודה - הנקודות שאביא לדיון, השם שאני נותן למאמר שלי, החלוקה לפסקאות, כיצד אני מפתח כל רעיון בנפרד בכל פסקה.
נסו לכתוב פסקה ראשונה, ואחר כך עוד שתי פסקות, כשתביאו עניין אחד בכל אחת מהן.
נסו להעלות שאלות אליי תוך כדי העבודה, ולנסות להבין מה עדיין לא ברור לכם בדרך העבודה.

זכרו שהצלחה במשימה תלויה בעיקר בנחישות שלנו להצליח בה!
אני כאן מיד עבורכם לכל עניין.
ורוניקה.