רשימת מרחבים
 

כתיבת חיבור- פסקת פתיחה

לפי המטלה הנתונה אנו אמורים לכתוב חיבור טיעוני בהיקף של עמוד עד עמוד וחצי .

הפסקה הפותחת כל מאמר טיעוני הנה פסקת פתיחה .

מה אמורה להכיל פסקת פתיחה ?

פסקת פתיחה הנה פסקה קצרה יחסית לפסקה רגילה משוםשהיא מכילה את הצגת הנושא הכללי

שבו דנה המטלה ואת הטענה . לעיתים הטענה מנוסחת במטלה ולעיתים הנושא עצמו מהווה עמדה.

אין לכתוב בפסקת פתיחה –

דעה אישית, פירוט , נימוקים, טענה מנוגדת לטענה הנתונה.