רשימת מרחבים
 

 
שם הבגרות : נוער המסכים- חורף 2008 .
 
כתוב פסקת פתיחה לשאלה מס' 6 (ע"מ 5 ) .
 
בכתיבתך העזר בשאלות מלא"כ ובזיהוי הטענה .
 
זכור ! - אין להביע דעה אישית בפסקת הפתיחה .