רשימת מרחבים
תלמידי המתוקים,
 
 
הנה הקבצים שעליהם דיברנו.
 
שימו לב - זה החומר שעליו דברנו בכתה, וגם קצת הטרמה למה שנלמד בשיעורים הקרובים.
כדאי לקרוא בתשומת לב, וגם להדפיס ולשמור בניילונית בקלסר שלנו.
 
 
שולחת לכם ד''ש, ומאמינה בכם הכי בעולם :)
 
 
ורוניקה.