רשימת מרחבים
כתיבת פסקה שנייה ושלישית- נוער המסכים
 

כתיבת פסקה שנייה :

האם אני תומך בטענה (בפיקוח) או מתנגד לה (לפיקוח) .

תומך - מה תורם הפיקוח ?

העלאת נימוקים כלליים שיורחבו לפסקה

מתנגד- מה מגביל הפיקוח ?

העלאת נימוקים כלליים שיורחבו לפסקהכיצד נמלא את הפסקה ?

1)נביע את עמדתנו – תמיכה בטענה או התנגדות לטענה .

ניתן לפתוח את הפסקה בביטויים כגון :

  • הריני תומך ב________________(טענה) משום ש___________________________________( נימוק כללי) .
  • אני סבור ש__________________________(הטענה) נכונה / שגויה משום ש____________________________________(נימוק כללי)
  • אני חושב ש________________________( הטענה) נכונה / שגויה משום ש___________________(נימוק כללי).
  • לעניות דעתי, ________________________( הטענה) נכונה / שגויה משום ש___________________(נימוק כללי).

2)לאחר נקיטת העמדה נפרט את הנימוק

נקשר בין המצב הקודם שהיה למצב הנוכחי .

נקשר בין המצב הנוכחי לבין מה שהפיקוח יתרום / יגביל ?

נעשה מעבר בין x ( מה המצב בלי פיקוח) ל-Y( במה הפיקוח יעזור/יתרום) .

במידה ואין מספיק שורות ניתן דוגמה כללית (חבר, עיתון, חדשות) או אישית.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


כתיבת פסקה שלישית

הקשר בין הפסקה השנייה והפסקה השלישית הוא קשר קבוע של ריבוי והוספה .

הפתיח של הפסקה השלישית הוא קבוע – ובנוסף על כך, זאת ועוד, בנוסף, יתרה מכן .

בפסקה השלישית אנו מציגים את הנימוק השני / הנוסף ומפרטים אותו .

הנימוק השני חייב להיות שונה לחלוטין מהנימוק הראשון , לא ניתן לחזור על טענות שכבר כתבתי בעבר .