רשימת מרחבים
כתיבת פסקה רביעית - טענת נגד והפרכתה
 

כתיבת פסקה רביעית

פסקה רביעית מכילה טענת נגד + הפרכה .

מהי טענת נגד ? טענת נגד היא טענה שנוגדת את עמדתי. לדוגמה , אם תמכתיבפיקוח ההורים על ילידיהם באינטרנט , בפסקה הרביעית אני ארשום נימוק אחד של אלהשמתנגדים לפיקוח (לכן רשמנו מלכתחילה גם נימוקים כלליים תומכים וגם נימוקים כללייםמתנגדים ) , ולכן הקשר הקבוע בין פסקה שלישית לבין פסקה רביעית הוא קשר של ניגוד –אך, אבל, אולם .

מכיוון שזוהי דעה שמנוגדת לעמדתנו , יש לציין זאת באמצעות הביטויים הבאים:

  • יש שיטענו כי
  • מנגד יש שיטענו כי
  • יהיו שיתנגדו לטענותיי ויטענו כי

הפסקה ברביעית מאלצת אותנו לתת מקום לדעה של אנשים שלא חושבים כמונו ,ומחנכת אותנו להיות קשובים ולתת במה גם לדעות שאינן עולות בקנה אחד עם דעתנו .

לאחר שרשמנו את הנימוק הנגדי הכללי +הסבר קצר לו , נשוב לחזק את עמדנו באמצעותהפרכת טענת הנגד .

מהי הפרכה ?

– שלילת נימוק או נתונים קיימים ע"י הסבר נגדי .

את ההפרכה ניתן להתחיל בביטויים כגון:

  • לטענה זו אין כל שחר משום ש   ___________________________________
  • לטענה זו אין כל אחיזה במציאות משום   ש____________________________
  • ברצוני להפריך טענה זו ולהסביר כי   היא איננה נכונה משום ש_______________

לאחר ביטוי זה עלינו להסביר מדוע הטענה הנגדית איננה נכונה/ מדויקת /ניתןלשלול אותה.ההפרכה (שלילת טענת הנגד, הטענה שנוגדת את עמדתי ) מחזקת את עמדתיומבססת אותה משום שהיא מצליחה לגבור גם על דעות שמנוגדות לי , ולא בהכרח דעותשתומכות בי .