רשימת מרחבים
כיצד לענות על שאלות עם טקסט בבחינה באזרחות
 
 
 

לפניך רשימת ההוראות שמופיעות בבחינת הבגרות באזרחות. בבחינה עצמה אין פירוש לכל הנחייה כפי שמופיע פה. במהלך לימודי האזרחות עליכם לתרגל את ההוראות ולדעת מה כל הוראה אומרת.

הוראות לשאלות בבחינה באזרחות:

ציין / הבא– רשום את תשובתך ללא הסבר.

הצג– הגדר את הנושא/המושג המבוקש.

הסבר כיצד Xבא לידי ביטוי בקטע– הבא ציטוט מהקטע למושג שהגדרת + קשר אותו להגדרה שנתת.

כיצד לפצח שאלת טקסט באזרחות:

1. לא לקרוא את הטקסט עצמו! לקרוא את השאלה בלבד.

2. להבין מהו נושא השאלה (עקרון דמוקרטי, זכות, חובה, מובן של הדמוקרטיה, תנאים למדינה ריבונית וכו')

3. אחרי שהבנתם מהו נושא השאלה, לכתוב בצד את המושגים הקשורים לנושא זה, וליד כל מושג לרשום משפט אחד שמסכם מה המושג אומר.
לדוגמא: אם השאלה מדברת על עקרונות דמוקרטיים, יש לרשום את השמות של ששת עקרונות הדמוקרטיה (שלטון העם, הכרעת הרוב, פלורליזם, זכויות אדם ואזרח, הגבלת השלטון, שלטון החוק) וליד כל אחד מהם משפט אחד שמסכם מה העקרון אומר.

4. לקרוא את הוראות השאלה ולהבין מה אתם צריכים לכתוב בתשובה (ציין, הצג, הסבר)

5. לקרוא את הטקסט ואת השאלות ולהבין לאיזה מהמושגים שרשמתם בצד הטקסט מתייחס.

6. אחרי שזיהיתם את המושג שאליו מתייחסת השאלה, יש לענות על השאלה ולוודא שעניתם על כל הוראות השאלה (ציין, הצג, הסבר).

 

דוגמא לפיצוח שאלת טקסט

יוון נקלעה למשבר כלכלי חמור ביותר. החוב החיצוני של המדינה למדינות זרות גבוה ביותר ולא מאפשר לה לעמוד בהחזר הלוואותיה. האיחוד האירופי וגרמניה בראשו הסכימו לסייע ליוון על ידי העברת הלוואת ענק בתנאים מצויינים, אך זאת בתנאי שממשלת יוון תצמצם במידה ניכרת את מערכת התמיכות והקצבאות הניתנות לאזרחים שמטרתה יצירת שוויון כלכלי-חברתי ביוון. שר האוצר של יוון אמר "אנו משלמים כעת את המחיר על העובדה שחיינו מעבר ליכולתנו בבזבזנות מדהימה וכשלנו בהגבלת את תפקיד המדינה".

רבים מאזרחי יוון המתנגדים לתנאים שמציב בפניהם האיחוד האירופי וחוששים מאוד מפגיעה ברמת החיים לה התרגלו עד עתה יצאו לרחובות להפגין כנגד התכנית. הם טוענים כי אין למדינות האיחוד האירופי זכות להחליט עבורם איך לחיות ולנהל את ענייניהם הכלכליים.

- צייןוהצג את הגישה למדינה הדמוקרטית אשר התקיימה ביוון עד לתחילת המשבר הנוכחי.
הסבר כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בקטע.

- צייןוהצג את התנאי לקיומה של מדינה ריבונית אשר נפגע לדעת המפגינים היוונים כתוצאה
מדרישתו של האיחוד האירופי לצמצם את תמיכת הממשלה באזרחים.
הסבר כיצד תנאי זה בא לידי ביטוי בקטע.

פיצוח השאלה לפי השלבים:

1. קריאת השאלות:

- צייןוהצג את הגישה הכלכלית-חברתית אשר התקיימה ביוון עד לתחילת המשבר
הנוכחי. הסבר כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בקטע.

- צייןוהצג את התנאי לקיומה של מדינה ריבונית אשר נפגע לדעת המפגינים היוונים
כתוצאה מדרישתו של האיחוד האירופי לצמצם את תמיכת הממשלה באזרחים.
הסבר כיצד תנאי זה בא לידי ביטוי בקטע.

2. להבין את נושא השאלה:

- השאלה הראשונה מדברת על גישות כלכליות-חברתיות.

- השאלה השנייה מדברת על תנאים לקיומה של מדינה ריבונית.

3. כתיבה בצד מושגים שקשורים לנושא השאלה:

- שאלה ראשונה – הגישות הכלכליות-חברתיות הן הגישה הסוציאל-דמוקרטית והגישה הליברלית.

· הגישה הסוציאל-דמוקרטית קשורה לשוויון וצמצום פערים, גישה זו שמה דגש על הקהילה ותומכת בהתערבות גדולה של המדינה בתחום הכלכלי-חברתי במדינה.

· הגישה הליברלית קשורה לחירות ולמימוש הפוטנציאל של כל אדם בנפרד, גישה זו שמה דגש על האדם הבודד ותומכת בהתערבות מצומצמת של המדינה בתחום הכלכלי-חברתי במדינה.

- שאלה שנייה – התנאים למדינה ריבונית הם: שטח, אוכלוסיה, שלטון, עצמאות.

· שטח – תחומי המדינה באוויר, ביבשה ובים. גודל המדינה לא משנה.

· אוכלוסיה – האנשים שחיים בשטח המדינה, רובם אזרחים והשאר תיירים, עובדים זרים וכו'.

· שלטון – גוף אחד במדינה (=הממשלה) ששולט בשטח המדינה ובאוכלוסיה של המדינה באמצעות הצבא והמשטרה.

· עצמאות / ריבונות – היכולת של מדינה לקבל החלטות בעצמה בנושאי פנים וחוץ.

4. לקרוא את הוראות השאלה ולהבין מה צריך להיות כלול בתשובה:

· שאלה הראשונהציין, הצג, הסבר

· בשאלה השנייהציין הצג, הסבר

 

5. לקרוא את הטקסט ואת השאלות ולהבין לאיזה מהמושגים שרשמתם בצד הטקסט מתייחס:

· בשאלה הראשונה – נשאלתם איזה גישה חברתית-כלכלית היתה ביוון עד לתחילת המשבר.
הטקסט מדבר על כך ש"ממשלת יוון צריכה לצמצם במידה רבה את התמיכות והקצבאות שהיא נתנה לאזרחים שמטרתה היתה יצירת שוויון כלכלי-חברתי ביוון". הטקסט מדבר על שוויון. חוזרים למושגים שכתבנו בשלב מס'3 ובודקים איזו גישה מדברת על שוויון. הגישה הסוציאל-דמוקרטית מדברת על שוויון. לכן מדובר בגישה הסוציאל-דמוקרטית.

· בשאלה השנייה – נשאלתם מהו התנאי לקיומה של מדינה ריבונית אשר נפגע לדעת המפגינים היוונים כתוצאה מדרישתו של האיחוד האירופי לצמצם את תמיכת הממשלה באזרחים.
הטקסט מדבר על כך ש"(האזרחים) טוענים כי אין למדינות האיחוד האירופי זכות להחליט עבורם איך לחיות ולנהל את ענייניהם הכלכליים". הטקסט מדבר על היכולת של יוון להחליט בעצמה איך להתנהל בעניינים הכלכליים. הטקסט מדבר על עצמאות. חוזרים למושגים שכתבנו בשלב מס'3 ובודקים איזה תנאי מדבר על עצמאות בקבלת החלטות. התנאי עצמאות/ריבונות מדבר על עצמאות בקבלת החלטות. לכן מדובר בתנאי עצמאות / ריבונות.

6. אחרי שזיהיתם את המושג שאליו מתייחסת השאלה, יש לענות על השאלה ולוודא שעניתם על כל הוראות השאלה (ציין, הצג, הסבר):

· שאלה ראשונה:

- צייןוהצג את הגישה הכלכלית-חברתית אשר התקיימה ביוון עד לתחילת
המשבר הנוכחי. הסבר כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בקטע.
כתיבת התשובה לשאלה הראשונה:

ציין:

הגישה הסוציאל-דמוקרטית.

הצג:

גישה חברתית-כלכלית שמטרתה השגת שוויון וצמצום פערים חברתיים-כלכליים. גישה זו שמה דגש על הקהילה, ותומכת בהתערבות גדולה של המדינה בתחום הכלכלי-חברתי במדינה.

הסבר:

" ממשלת יוון צריכה לצמצם במידה רבה את התמיכות והקצבאות שהיא נתנה לאזרחים שמטרתה היתה יצירת שוויון כלכלי-חברתי ביוון". ניתן לראות כי עד לתחילתו של המשבר ממשלת יוון נתנה לאזרחיה קצבאות ותמיכות שמטרתן לצמצם פערים ולהשיג שוויון חברתי-כלכלית ביוון, שזוהי מטרתה של הגישה הסוציאל-דמוקרטית. לכן הגישה שהיתה קיימת ביוון עד לתחילת המשבר היא הגישה הסוציאל-דמוקרטית.

· שאלה שנייה:
- צייןוהצג את התנאי לקיומה של מדינה ריבונית אשר נפגע לדעת המפגינים
היוונים כתוצאה מדרישתו של האיחוד האירופי לצמצם את תמיכת הממשלה
באזרחים. הסבר כיצד תנאי זה בא לידי ביטוי בקטע.
כתיבת התשובה לשאלה השנייה:

ציין:

עצמאות/ריבונות.

הצג:

היכולת של מדינה לקבל החלטות בעצמה בנושאי פנים וחוץ.

הסבר:

"הם טוענים כי אין למדינות האיחוד האירופי זכות להחליט עבורם איך לחיות ולנהל את ענייניהם הכלכליים". ניתן לראות כי המפגינים כועסים על כך שהאיחוד האירופי רוצה להתערב בענייניה הפנימיים של יוון בתחום הכלכלי, ובעצם להכתיב לה את המדיניות הכלכלית במדינה. דרישת האיחוד האירופי היא פגיעה בעצמאותה של יוון. לכן התנאי שנפגע פה הוא עצמאות / ריבונות.