רשימת מרחבים
 

עקרון שלטון החוק

חוק- הוראה הקובעת כללי התנהגות, היתרים ואיסורים.

החוקים מסדירים את מערכות היחסים בין אדם לחברו, בתוך החברה ובין האדם למדינה.

עבירה על החוק היא אסורה וגוררת ענישה.

במדינה דמוקרטית החוק מתקבל על-ידי הרשות המחוקקת, הוא פומבי וגלוי לכול, וחל על כולם באופן שווה.