רשימת מרחבים
לוח מבחנים רבעון שני תשע"ד מעודכן- ינואר 2014
 

לוח מבחנים שכבת י"א – דצמבר 2013

תאריך

יום

י"א 1

י"א 2

י"א 3

י"א 4

י"א 5

י"א 6

י"א 7

י"א 8

הערות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.13

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.13

ב'

לשון

לשון

 

 

לשון

 

 

 

 

10.12.13

ג'

 

 

 

לשון

 

לשון

לשון

 

 

11.12.13

ד'

 

 

לשון

 

 

 

 

 

 

12.12.13

ה'

 

 

 

 

 

 

 

לשון

 

13.12.13

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

15.12.13

א'

 

 

מתמטיקה

 מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

 

16.12.13

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.13

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

שעורי חינוך תעבורתי

18.12.13

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

יציאה למחקר ביוטכנולוגיה

סדנאות למניעת תקיפה מינית

19.12.13

ה'

מתמטיקה

מתמטיקה

תקשורת מדעי מחשב 

תקשורת מדעי מחשב 

תקשורת מדעי מחשב 

תקשורת מדעי מחשב 

תקשורת מדעי מחשב 

תקשורת מדעי מחשב 

יציאה למחקר ביוטכנולוגיה

20.12.13

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

22.12.13

א'

 

 

 היסטוריה

היסטוריה

 

 

 

היסטוריה

 

23.12.13

ב'

היסטוריה

היסטוריה

 

 

 

 

 

 

יציאה למחקר ביוטכנולוגיה

24.12.13

ג'

 

 

 

 

 

היסטוריה

היסטוריה

 

שעורי חינוך תעבורתי

וסדנאות מניעת תקיפה מינית

25.12.13

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

סדנאות מניעת תקיפה מינית

26.12.13

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.13

ו'

 

 

פיסיקה

פיסיקה

פיסיקה

פיסיקה

פיסיקה

פיסיקה

 

28.12.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

29.12.13

א'

 

יחסי עבודה

תנ"ך

 

תנ"ך

תנ"ך

תנ"ך

תנ"ך

 

30.12.13

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.13

ג'

תנ"ך

 

ת.המחול

 

 

תאטרון

תאטרון

תאטרון

 

 

 

 

 

 

 

לוח מבחנים שכבת י"א  – ינואר 2014

תאריך

יום

י"א 1

י"א 2

י"א 3

י"א 4

י"א 5

י"א 6

י"א 7

י"א 8

הערות

01.01.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.14

ה'

 

אזרחות

 

תנ"ך

 

 

 

 

 

03.01.14

ו'

 

 

 

ערבית

ערבית

 

ערבית

ערבית

 

04.01.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

05.01.14

א'

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

 

06.01.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.01.14

 ג'

 

 

ספרות

 

 

ספרות

ספרות

 

סדנאות מניעת תקיפה מינית

08.01.14

ד'

כלכלה  

 

 

 ספרות

 ספרות

 

 

אזרחות

 

09.01.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.14

ו'

 

 

פסיכולוגיה

 

פסיכולוגיה

ביוכימיה

פסיכולוגיה

ביוכימיה

פסיכולוגיה

ביוכימיה

פסיכולוגיה

 

פסיכולוגיה/תולדות האמנות

 

11.01.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

12.01.14

א'

מבנים ותהליכים

 

 

אזרחות

 

 

אזרחות

 

 

13.01.14

ב'

 

אזרחות

אזרחות

 

היסטוריה

אזרחות

 

ספרות

 

14.01.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

ט"ו בשבט

17.01.14

ו'

 

 

כמיה /ביולוגיה

מנהל עסקים

כמיה /ביולוגיה

מנהל עסקים

כמיה /ביולוגיה

מנהל עסקים

כמיה/ביולוגיה

מנהל עסקים  

כמיה /ביולוגיה

מנהל עסקים

כמיה/ביולוגיה  

מנהל עסקים

תולדות העיצוב

 

18.01.14

 ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

19.01.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

מבחנים חוזרים

היסטוריה

20.01.14

ב'

 

בגרות אזרחות

 

 

 

 

 

 

מבחנים חוזרים

תנ"ך אזרחות ,אנגלית ומקצועות הרחבה א'

21.01.14

ג'

 

 

 

 

מבחן בספרות לתלמידי מואץ אנגלית

 

 

 

פעילות חוש"ן

מבחנים חוזרים

ספרות ומקצועות הרחבה ב'

 

22.01.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

מבחנים חוזרים בלשון

23.01.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

מבחנים חוזרים

מתמטיקה

24.01.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

26.01.14

 א'

 

 

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

 

27.01.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 פרוט לגבי תאריכי המבחנים החוזרים במקצועות ההרחבה  ינתן בהמשך. כמו כן יתכנו שינויים בשיבוץ המבחנים.