רשימת מרחבים
לוח מבחנים רבעון ראשון תשע"ד
קובץ 1: _26092013_1320.doc
לוח מבחנים שכבת י"א  – אוקטובר 2013

 

תאריך

יום

י"א 1

י"א 2

י"א 3

י"א 4

י"א 5

י"א 6

י"א 7

י"א 8

הערות

01.10.13

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.13

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10.13

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.13

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

06.10.13

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.10.13

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.13

ג'

 אנגלית

אנגלית

 

 

 סיור נחשון

 

 

 

 

09.10.13

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.13

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

סדנאות תאטרון

11.10.13

ו'

 

 

 

ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה

 

 

 

סדנאות תאטרון ,מבחן ביוטכנולוגיה

12.10.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

13.10.13

א'

 

 

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

 

14.10.13

ב'

 

אזרחות

 

 

 

 

 

 

 

15.10.13

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.13

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

יום זיכרון רבין

17.10.13

ה'

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

 

18.10.13

 ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

20.10.13

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.13

ב'

לשון

לשון

 

 

לשון

 

 

 

 

22.10.13

ג'

 

 

 

לשון

 

לשון

 

לשון

 

23.10.13

ד'

 

 

לשון

 

 

 

לשון

 

 

24.10.13

ה'

סיור

 

 

 

סיור

 

 

 

 

25.10.13

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.13

 ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

27.10.13

א'

 

 

היסטוריה

 

 

היסטוריה

 

 

 

28.10.13

ב'

 היסטוריה

 

 

היסטוריה

 

 

 

 

 

29.10.13

ג'

 

 

 

 

היסטוריה

 

היסטוריה

היסטוריה

 

30.10.13

ד'

 

 היסטוריה

 

 

 

 

 

 

 

31.10.13

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

מחנה אמנות מגמת מחול

                         

 

 

לוח מבחנים שכבת י"א  – נובמבר 2013

 

תאריך

יום

י"א 1

י"א 2

י"א 3

י"א 4

י"א 5

י"א 6

י"א 7

י"א 8

הערות

01.11.13

ו'

 

 

 

ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה

 

 

 

מבחן בביוטכנולוגיה

02.11.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

03.11.13

א'

 

משאבי אנוש

תנ"ך

 

תנ"ך

תנ"ך

תנ"ך

תנ"ך

 

04.11.13

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.13

ג'

תנ"ך

 

 

תנ"ך

 

 

 

 

 

06.11.13

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.13

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.13

ו'

 

 

 

 

 

 

 

תולדות העיצוב

מקצועות בחירה :תקשורת ,מחשבים מנהל עסקים, יחסי עבודה ,ערבית ,כימיה

09.11.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

10.11.13

א'

 כלכלה

 

 

ספרות

ספרות

 

 

 

 

11.11.13

ב'

 

 

 

 

 

 

 

ספרות

 

12.11.13

ג'

 

יחסי עבודה

ספרות

 

 

ספרות

ספרות

 

 

13.11.13

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

סדנאות בית לוינשטיין-חצי שכבה

14.11.13

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

סדנאות בית לוינשטיין –חצי שכבה

15.11.13

ו'

 

 

 

ביוכימיה

ביוכימיה

ביוכימיה

 

תולדות האמנות

מקצועות בחירה :פיסיקה ,ביולוגיה

 

16.11.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

17.11.13

א'

 

 

 

 

 

 

אזרחות

 

 

18.11.13

 ב'

 מבנים ותהליכים

אזרחות

 אזרחות

 אזרחות

 

 אזרחות

 

 

 

19.11.13

ג'

 

 

 

 

 

 

 

אזרחות

 

20.11.13

ד'

 

 

 

 

אזרחות

 

 

 

יציאה למחקר –ביוטכנולוגיה

21.11.13

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

יציאה למחקר –ביוטכנולוגיה

22.11.13

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

מקצועות בחירה –פסיכולוגיה

23.11.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

24.11.13

א'

 אנגלית

 אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

 

25.11.13

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

ימי הורים

26.11.13

 ג'

 

 

 ת.המחול

 

סיור נחשון

 

 

 

ימי הורים

27.11.13

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.13

ה'

 

 

ח

נ

ו

כ

ה

 

 

29.11.13

ו'

 

 

ח

נ

ו

כ

ה

 

 

30.11.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

לוח מבחנים שכבת י"א – דצמבר 2013

 

תאריך

יום

י"א 1

י"א 2

י"א 3

י"א 4

י"א 5

י"א 6

י"א 7

י"א 8

הערות

01.12.13

א'

 

 

ח

נ

ו

כ

ה

 

 

02.12.13

ב'

 

 

ח

נ

ו

כ

ה

 

 

03.12.13

ג'

 

 

ח

נ

ו

כ

ה

 

 

04.12.13

ד'

 

 

ח

נ

ו

כ

ה

 

 

05.12.13

ה'

 

 

ח

נ

ו

כ

ה

 

 

06.12.13

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

08.12.13

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.13

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.13

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.13

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.13

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.13

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

15.12.13

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.13

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.13

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.13

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.13

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.13

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

22.12.13

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.13

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.13

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.13

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.13

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.13

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.13

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

29.12.13

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.13

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.13

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

לוח מבחנים שכבת י"א  – ינואר 2014

 

תאריך

יום

י"א 1

י"א 2

י"א 3

י"א 4

י"א 5

י"א 6

י"א 7

י"א 8

הערות

01.01.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.01.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.01.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

05.01.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.01.14

 ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.01.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.01.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

12.01.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

ט"ו בשבט

17.01.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.14

 ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

19.01.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

26.01.14

 א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.14

ו'