רשימת מרחבים
לוח מבחנים מחצית ראשונה רבעון ראשון תשע"ה

 

 

 

לוח מבחנים שכבת י"ב  – נובמבר 2014

 

תאריך

יום

י"ב 1

י"ב 2

י"ב 3

י"ב 4

י"ב 5

י"ב 6

י"ב 7

י"ב 8

הערות

01.11.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

02.11.14

א'

משאבי אנוש  

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.14

ב'

 

 

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

 

04.11.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

יום זיכרון יצחק רבין

06.11.14

ה'

ספרות

תנ"ך

אזרחות

 

אזרחות

אזרחות

 

אזרחות

 

07.11.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

09.11.14

א'

 

 

 

 

 

 

אזרחות

 

 

10.11.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

שכבת יב בארוע הכנה לצהל

עד 12:30

11.11.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.14

ד'

 

חשבונאות

 

 

 

 

 

 

 

13.11.14

ה'

 

 

 

 

  

 

ספרות

 

 

14.11.14

ו'

 

 

 

ביוכימיה

ביוכימיה

ביוכימיה

 

 

 

15.11.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

16.11.14

א'

 

ספרות

ספרות

ספרות

ספרות

ספרות

 

ספרות

 

17.11.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.14

 ג'

 תורת המנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.14

ד'

 

 

 

מקצועות בחירה

פיזיקה ,ביולוגיה ,משאבי אנוש ,מנהל עסקים

סוציולוגיה

מקצועות בחירה פיזיקה ,ביולוגיה ,משאבי אנוש ,מנהל עסקים

סוציולוגיה

מקצועות בחירה

פיזיקה ,ביולוגיה ,משאבי אנוש ,מנהל עסקים

סוציולוגיה

מקצועות בחירה

פיזיקה ,ביולוגיה ,משאבי אנוש ,מנהל עסקים

סוציולוגיה

מקצועות בחירה

פיזיקה ,ביולוגיה ,משאבי אנוש ,מנהל עסקים

סוציולוגיה

תולדות האמנות

 

20.11.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

23.11.14

א'

 

 

מחשבים/תקשורת

מחשבים/תקשורת

מחשבים של ביוטכנולוגיה

מחשבים/תקשורת

מחשבים של ביוטכנולוגיה

מחשבים/תקשורת

מחשבים של ביוטכנולוגיה

מחשבים/תקשורת

 

מחשבים/תקשורת

 

24.11.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

תולדות העיצוב

 

25.11.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.14

 ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

30.11.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

לוח מבחנים שכבת י"ב – דצמבר 2014

 

תאריך

יום

י"ב 1

י"ב 2

י"ב 3

י"ב 4

י"ב 5

י"ב 6

י"ב 7

י"ב 8

הערות

01.12.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.14

ד'

אזרחות 2

 

מתמטיקה 2

מתמטיקה 2

מתמטיקה 2

מתמטיקה 2

מתמטיקה 2

מתמטיקה 2

ימי הורים

04.12.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

ימי הורים

05.12.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

07.12.14

א'

 

 

אנגלית 2

 אנגלית 2

אנגלית 2

אנגלית 2

אנגלית 2

אנגלית 2

תחילת רבעון ב'

08.12.14

ב'

אנגלית  2

אנגלית 2

 

 

 

 

 

 

 

09.12.14

ג'

 

 

אזרחות 2

 

 

 

 

 

 

10.12.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.14

ה'

 

 

 

ביוטכנולוגיה 1

ביוטכנולוגיה1

 

ביוטכנולוגיה 1

 

אזרחות 2

סיור לתלמידי סוציולוגיה

12.12.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

14.12.14

א'

ספרות 2

 ספרות 2

ספרות 2

אזרחות 2

אזרחות 2

אזרחות2

אזרחות 2

 

 

15.12.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

תולדות העיצוב 2

 

16.12.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.14

ד'

 

 

פיסיקה 2

ביולוגיה 2

פיסיקה 2

ביולוגיה 2

פיסיקה 2

ביולוגיה

פיסיקה 2

ביולוגיה 2

פיסיקה 2

ביולוגיה 2

פיסיקה 2

ביולוגיה 2

 

18.12.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.14

ו'

 

 

ח

נ

ו

כ

ה

 

 

20.12.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

21.12.14

א'

 

 

ח

נ

ו

כ

ה

 

 

22.12.14

ב'

 

 

ח

נ

ו

כ

ה

 

 

23.12.14

ג'

 

 

ח

נ

ו

כ

ה

 

 

24.12.14

ד'

 

תנ"ך 2

סוציולוגיה /מנהל עסקים

משאבי אנוש

סוציולוגיה

/מנהל עסקים

משאבי אנוש

סוציולוגיה

/מנהל עסקים

משאבי אנוש

סוציולוגיה /

מנהל עסקים

משאבי אנוש

סוציולוגיה/

מנהל עסקים

משאבי אנוש

סוציולוגיה / מנהל עסקים

מ. אנוש

תולדות האמנות

 

25.12.14

ה'

 

 

 

ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה

 

 

 

26.12.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

28.12.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.14

ג'

תורת המנהל

 

בגרות באנטומיה למחול

ספרות 2

ספרות 2

ספרות 2

ספרות 2

ספרות 2

 

31.12.14

ד'

 

חשבונאות 2

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

לוח מבחנים שכבת י"ב  – ינואר 2015

 

תאריך

יום

י"ב 1

י"ב 2

י"ב 3

י"ב 4

י"ב 5

י"ב 6

י"ב 7

י"ב 8

הערות

01.01.15

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.15

ו'

 

 

 

ביוכימיה

ביוכימיה תאטרון

ביוכימיה תאטרון

תאטרון

תאטרון

מבחן בערבית

03.01.15

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

04.01.15

א'

 

 

מחשבים /

תקשורת 2

מחשבים /מחשב ביוטכנולוגיה /תקשורת2

מחשבים /מחשב ביוטכנולוגיה /תקשורת2

מחשבים /מחשב ביוטכנולוגיה /תקשורת2

מחשבים /תקשורת2

מחשבים /תקשורת2

 

05.01.15

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.15

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

מבחנים חוזרים

07.01.15

 ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

מבחנים חוזרים

08.01.15

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

מבחנים חוזרים

09.01.15

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

מבחנים חוזרים

10.01.15

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

11.01.15

 א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.15

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרות חורף באנגלית

13.01.15

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01.15

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.15

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרות חורף בלשון

16.01.15

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.15

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

18.01.15

 א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01.15

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרות חורף בתנ"ך

20.01.15

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.15

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.15

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרות חורף במתמטיקה

23.01.15

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01.15

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

25.01.15

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.15

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרות חורף באזרחות

27.01.15

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.15

ד'

 אזרחות 3

 

מתמטיקה 3

מתמטיקה 3

מתמטיקה 3

מתמטיקה 3

מתמטיקה 3

מתמטיקה 3

 

29.01.15

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

חלוקת תעודות מחצית א'

בגרות חורף בהיסטוריה

30.01.15

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.15

ש'

 

 

 

ש

ב

ת