קישורים
*כלכלה ומנהל עסקים*כלכלה ומנהל עסקים
רכז המגמה-
בן גל יונתן 

צוות המורים: טניה בוריסובר,בן גל יונתן