מערכת שעותשינויי מערכת, לוח אירועים ומבחניםשינויי מערכת בית-ספריים
הדפסה
מערכת שעות עבור כיתה ז1
שיעור / יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
1תיגבור אנגלית
נירמלצר מיכל
חדר: ז2

תיגבור אנגלית
פייטלסון רוחלה
חדר: הקבצה 1

תיגבור אנגלית
פרייברט קייט
חדר: ז1

מילת
ירמקוב סשה
אנגלית
נירמלצר מיכל
חדר: ז1
גיאומטריה
אלבז חמוטל
חדר: הקבצה יב

גיאומטריה
אלבז חמוטל
חדר: ז2

גיאומטריה
גרשון מיכל
חדר: הקבצה 1 כיתות י

גיאומטריה
גרשון מיכל
חדר: הקבצה 2 כיתות י`

גיאומטריה
גרשון מיכל
חדר: הקבצה ט צוללת
עברית
פוגל זוהרה
חדר: ז1
חנ``ג בנים
בן הרוש אלי
חדר: אולם 1

חנ``ג בנות
סיטון בת שבע
חדר: אולם 1
עברית
פוגל זוהרה
חדר: ז1
2תיגבור אנגלית
נירמלצר מיכל
חדר: ז2

תיגבור אנגלית
פייטלסון רוחלה
חדר: הקבצה 1

תיגבור אנגלית
פרייברט קייט
חדר: ז1

מילת
ירמקוב סשה
אנגלית
נירמלצר מיכל
חדר: ז1
גיאומטריה
אלבז חמוטל
חדר: הקבצה יב

גיאומטריה
אלבז חמוטל
חדר: ז2

גיאומטריה
גרשון מיכל
חדר: הקבצה 1 כיתות י

גיאומטריה
גרשון מיכל
חדר: הקבצה 2 כיתות י`

גיאומטריה
גרשון מיכל
חדר: הקבצה ט צוללת
ג`ודו
בן לולו גדי
ספרות
פוגל זוהרה
חדר: ז1
עברית
פוגל זוהרה
חדר: ז1
3צרפתית
שפיר לוי נטלי
חדר: ז1

פרטני ז
קליבץ שרית

מרכז למידה
אוחיון טלי

מילת
בן אברהם אביה
חדר: ז1
חנ``ג בנים
בן הרוש אלי
חדר: אולם 1

חנ``ג בנות
סיטון בת שבע
חדר: אולם 1
מדעים
מיארה עמית
חדר: ז1
אנגלית
נירמלצר מיכל
חדר: ז1
ספרות
פוגל זוהרה
חדר: ז1
תנ``ך
אלבז חמוטל
חדר: ז1
4צרפתית
שפיר לוי נטלי
חדר: ז1

מרכז למידה
אוחיון טלי
מדעים
מיארה עמית
חדר: ז1
חינוך
אלבז חמוטל
חדר: ז1
אנגלית
נירמלצר מיכל
חדר: ז1
מתמטיקה
קליבץ שרית
חדר: ז1

מילת
בן אברהם אביה
חדר: ז1
תנ``ך
אלבז חמוטל
חדר: ז1
5תרבות ישראל
אלבז חמוטל
חדר: ז1
תרבות ישראל
אלבז חמוטל
חדר: ז1
 ספרות
פוגל זוהרה
חדר: ז1
צרפתית
שפיר לוי נטלי
חדר: ז1

פרטני ז
מיארה עמית

פרטני ז
פוגל זוהרה
 
6מדעים
מיארה עמית
חדר: ז1
הסטוריה
אלבז חמוטל
חדר: ז1
 צרפתית
שפיר לוי נטלי
חדר: ז1

פרטני ז
פוגל זוהרה

פרטני ז
קליבץ שרית

פרטני ז
שנהב יעל
מדעים
מיארה עמית
חדר: ז1
 
7מתמטיקה
קליבץ שרית
חדר: ז1

מילת
בן אברהם אביה
חדר: ז1
מתמטיקה
קליבץ שרית
חדר: ז1

מילת
בן אברהם אביה
חדר: ז1
 הסטוריה
אלבז חמוטל
חדר: ז1
מתמטיקה
קליבץ שרית
חדר: ז1

מילת
בן אברהם אביה
חדר: ז1
 
8הסטוריה
אלבז חמוטל
חדר: ז1
  סייבר
מורה סייבר

מילת
וייס שירה

מילת
קקון אורן
  
9כיתת אומן
זיו קולט
  סייבר
מורה סייבר

מילת
וייס שירה

מילת
קקון אורן
  
10כיתת אומן
זיו קולט
     
11כיתת אומן
זיו קולט