שיעור/יום ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
08:15-09:00
לשון והבעה
שגב דלית
חדר: ז1
חינוך
הלד אורלי
חדר: ז1
תרבות יהודית ישראלית
סעדה ענבל
חדר: ז1
אנגלית A
סקיזדה ליאת
חדר: ז1
מדעים
עם שלם מזל איריס
חדר: ז1
מתמטיקה מואצת
הלד אורלי
חדר: ז1
מתמטיקה מואצת
ריינבך מירב
חדר: ז2
09:00-09:45
לשון והבעה
שגב דלית
חדר: ז1
חנ"ג
דניאל טובה
חנ"ג
טויטו מרדכי
חנ"ג
דניאל טובה
חנ"ג
טויטו מרדכי
אנגלית A
סקיזדה ליאת
חדר: ז1
מדעים
עם שלם מזל איריס
חדר: ז1
מתמטיקה מואצת
הלד אורלי
חדר: ז1
מתמטיקה מואצת
ריינבך מירב
חדר: ז2
10:05-10:50
מתמטיקה מואצת
הלד אורלי
חדר: ז1
מתמטיקה מואצת
ריינבך מירב
חדר: ז2
מתמטיקה מואצת
הלד אורלי
חדר: ז1
מתמטיקה מואצת
ריינבך מירב
חדר: ז2
אמנות
קמחי ורוניקה
חדר: אומנות 1
אמנות
שיינברג יעל
חדר: אומנות אשכול
מדעים
עם שלם מזל איריס
חדר: ז1
ספרות
חיים מעיין
חדר: ז1
תנ"ך
סלע שרית
חדר: ז1
10:50-11:35
מתמטיקה מואצת
הלד אורלי
חדר: ז1
מתמטיקה מואצת
ריינבך מירב
חדר: ז2
מתמטיקה מואצת
הלד אורלי
חדר: ז1
מתמטיקה מואצת
ריינבך מירב
חדר: ז2
אמנות
קמחי ורוניקה
חדר: אומנות 1
אמנות
שיינברג יעל
חדר: אומנות אשכול
מדעים
עם שלם מזל איריס
חדר: ז1
פיסיקה
עופרי יפעת
חדר: מעבדה ד
תנ"ך
סלע שרית
חדר: ז1
11:45-12:30
חינוך
הלד אורלי
חדר: ז1
מדעים
עם שלם מזל איריס
חדר: ז1
מתמטיקה מואצת
הלד אורלי
חדר: ז1
מתמטיקה מואצת
ריינבך מירב
חדר: ז2
מדעי המחשב
לוסקי אילן
חדר: כיתת הייטק
פיסיקה
עופרי יפעת
חדר: מעבדה ד
 
12:50-13:35
תרבות יהודית ישראלית
סעדה ענבל
חדר: ז1
ספרות
חיים מעיין
חדר: ז1
אנגלית A
סקיזדה ליאת
חדר: ז1
מדעי המחשב
לוסקי אילן
חדר: כיתת הייטק
אנגלית A
סקיזדה ליאת
חדר: ז1
 
13:45-14:30 
לשון והבעה
שגב דלית
חדר: ז1
    
14:35-15:20      
15:20-16:00      
16:10-16:50      
16:50-17:30      
הודעות כלליות
תאריכים תוכן
לא נמצאו הודעות
שינויי מערכת
תאריך שיעור טיפול/מידע
לא נמצאו שינויים
לוח מבחנים
תאריך שיעורים שם סוג קבוצות לימוד חדרים משגיחים
לא נמצאו מבחנים
לוח אירועים
סוג שם תאריכים כיתות/קבוצות חדר מלווים
לא נמצאו אירועים