שיעור/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
1
פיסיקה
בן חמו אשר
חדר: אשכול
אמנות
אלקסלסי קיטיביץ צליל
חדר: אשכול אמנות
ערבית
אביב מירי
חדר: 51
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 51
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 51
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
2
חינוך גופני
אייזנברג אשי
חינוך גופני
שוורץ אורית
אמנות
אלקסלסי קיטיביץ צליל
חדר: אשכול אמנות
ערבית
אביב מירי
חדר: 51
חינוך/חברה
ויצמן סנדרה
חדר: 51
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 51
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
3
עברית
בר טל מירי
חדר: 51
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 51
כישורי חיים
ויצמן סנדרה
חדר: 51
כישורי חיים
כהן אביעד
חדר: 27
פיסיקה
בן חמו אשר
חדר: אשכול
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 51
4
עברית
בר טל מירי
חדר: 51
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
חינוך גופני
אייזנברג אשי
חינוך גופני
שוורץ אורית
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 51
פיסיקה
בן חמו אשר
חדר: אשכול
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 51
5
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 51
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 51
עברית
בר טל מירי
חדר: 51
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: אשכול
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: 51
6
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 51
תרבות ישראל
שורץ אברכיאל נו
חדר: 51
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 51
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: אשכול
 
7
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 51
 
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 51
תרבות ישראל
שורץ אברכיאל נו
חדר: 51
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: אשכול
 
8
תרבות ישראל
שורץ אברכיאל נו
חדר: 51
  
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: אשכול
  
9      
10      
11      
הודעות כלליות
תאריכיםתוכן
לא נמצאו הודעות
שינויי מערכת
תאריךשיעורטיפול/מידע
21/10/20187חדר חלופי לתלמידי שכטר שרית, הסטוריה, ז' 1, חדר: 42-מחשב
21/10/20188ביטול שיעור לתלמידי שורץ אברכיאל נו, תרבות ישראל, ז' 1
הערה: הקדמת הסעה 14:20
לוח מבחנים
תאריךשיעוריםשםסוג קבוצות לימודחדריםמשגיחים
24/10/201811ספרותמבחןקורז צוקרן יהודית, ספרות, ז' 1  
29/10/201811מתמטיקהמבחןויינברג זנה, מתמטיקה, ז' 1  
04/11/201811עבריתמבחןבר טל מירי, עברית, ז' 1  
11/11/201811הסטוריהמבחןשכטר שרית, הסטוריה, ז' 1  
15/11/201811מו``טמבחןשינדר ליאורה, מדע וטכנולוגיה, ז' 1  
22/11/201811פיזיקהמבחןבן חמו אשר, פיסיקה, ז' 1  
27/11/201811אנגליתמבחןויצמן סנדרה, אנגלית, ז' 1  
03/12/201811תרבות ישראלמבחןשורץ אברכיאל נו, תרבות ישראל, ז' 1  
לוח אירועים
סוגשםתאריכים כיתות/קבוצותחדרמלווים
לא נמצאו אירועים