שיעור/יום ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
0      
1
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: אשכול
ערבית
אביב מרים
חדר: 53
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 53
פיסיקה
בן חמו אשר
חדר: אשכול
אנגלית
זקסר זהבה זיו
חדר: 53
תרבות ישראל
שורץ אברכיאל נו
חדר: 53
2
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 53
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 53
חינוך גופני
טורבק עובד
חינוך גופני
שוורץ אורית
פיסיקה
בן חמו אשר
חדר: אשכול
מתמטיקה
בן נון יסמין
חדר: 53
אנגלית
זקסר זהבה זיו
חדר: 53
3
אנגלית
זקסר זהבה זיו
חדר: 53
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 53
ערבית
אביב מרים
חדר: 53
תרבות ישראל
שורץ אברכיאל נו
חדר: 53
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: אשכול
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: 53
4
עברית
צמח אושרית
חדר: 53
מתמטיקה
בן נון יסמין
חדר: 53
אנגלית
זקסר זהבה זיו
חדר: 53
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 53
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: אשכול
חינוך/חברה
שורץ אברכיאל נו
חדר: 53
5
מתמטיקה
בן נון יסמין
חדר: 53
מתמטיקה
בן נון יסמין
חדר: 53
אנגלית
זקסר זהבה זיו
חדר: 53
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 53
מתמטיקה
בן נון יסמין
חדר: 53
 
6
מתמטיקה
בן נון יסמין
חדר: 53
פיסיקה
בן חמו אשר
חדר: אשכול
חינוך/חברה
שורץ אברכיאל נו
חדר: 53
חינוך גופני
טורבק עובד
חינוך גופני
שוורץ אורית
מתמטיקה
בן נון יסמין
חדר: 53
 
7
מתמטיקה
בן נון יסמין
חדר: 53
 
עברית
צמח אושרית
חדר: 53
אמנות
אלקסלסי קיטיביץ צליל
חדר: אשכול אמנות
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 53
 
8
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: אשכול
  
אמנות
אלקסלסי קיטיביץ צליל
חדר: אשכול אמנות
עברית
צמח אושרית
חדר: 53
 
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
הודעות כלליות
תאריכים תוכן
לא נמצאו הודעות
שינויי מערכת
תאריך שיעור טיפול/מידע
לא נמצאו שינויים
לוח מבחנים
תאריך שיעורים שם סוג קבוצות לימוד חדרים משגיחים
לא נמצאו מבחנים
לוח אירועים
סוג שם תאריכים כיתות/קבוצות חדר מלווים
לא נמצאו אירועים