שיעור/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
1
פיסיקה
בן חמו אשר
חדר: אשכול
אמנות
אלקסלסי קיטיביץ צליל
חדר: אשכול אמנות
ערבית
אביב מירי
חדר: 51
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 51
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 51
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
2
חינוך גופני
אייזנברג אשי
חינוך גופני
שוורץ אורית
אמנות
אלקסלסי קיטיביץ צליל
חדר: אשכול אמנות
ערבית
אביב מירי
חדר: 51
חינוך/חברה
ויצמן סנדרה
חדר: 51
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 51
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
3
עברית
בר טל מירי
חדר: 51
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 51
כישורי חיים
ויצמן סנדרה
חדר: 51
כישורי חיים
כהן אביעד
חדר: 27
פיסיקה
בן חמו אשר
חדר: אשכול
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 51
4
עברית
בר טל מירי
חדר: 51
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
חינוך גופני
אייזנברג אשי
חינוך גופני
שוורץ אורית
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 51
פיסיקה
בן חמו אשר
חדר: אשכול
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 51
5
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 51
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 42-מחשב
עברית
בר טל מירי
חדר: 51
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: אשכול
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: 51
6
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 51
תרבות ישראל
שורץ אברכיאל נו
חדר: 51
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 51
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 51
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: אשכול
 
7
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 51
 
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 51
תרבות ישראל
שורץ אברכיאל נו
חדר: 51
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: אשכול
 
8
תרבות ישראל
שורץ אברכיאל נו
חדר: 51
  
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: אשכול
  
9      
10      
11      
הודעות כלליות
תאריכיםתוכן
לא נמצאו הודעות
שינויי מערכת
תאריךשיעורטיפול/מידע
22/02/20193צמצום והזזה של ויינברג זנה לתלמידי ויצמן סנדרה, אנגלית, ז' 1, חדר: 84-משאבים
22/02/20195חדר חלופי לתלמידי שינדר ליאורה, מדע וטכנולוגיה, ז' 1, חדר: 42-מחשב
22/02/20191**ביטול שיעור**
השיעור הועבר לשיעור 3 לתלמידי ויינברג זנה, מתמטיקה, ז' 1
לוח מבחנים
תאריךשיעוריםשםסוג קבוצות לימודחדריםמשגיחים
לא נמצאו מבחנים
לוח אירועים
סוגשםתאריכים כיתות/קבוצותחדרמלווים
לא נמצאו אירועים