שיעור/יום ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
1
פיסיקה
בן חמו אשר
חדר: 3055
אמנות
אלקסלסי קיטיביץ צליל
חדר: 3023
ערבית
אביב מירי
חדר: 3035
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 3035
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 3035
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 3035
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 3035
2
חינוך גופני
אייזנברג אשי
חינוך גופני
שוורץ אורית
אמנות
אלקסלסי קיטיביץ צליל
חדר: 3023
ערבית
אביב מירי
חדר: 3035
חינוך/חברה
ויצמן סנדרה
חדר: 3035
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 3035
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 3035
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 3035
3
עברית
בר טל מירי
חדר: 3035
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 3035
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 3035
כישורי חיים
ויצמן סנדרה
חדר: 3035
כישורי חיים
כהן אביעד
חדר: 3098
פיסיקה
בן חמו אשר
חדר: 3055
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 3035
4
עברית
בר טל מירי
חדר: 3035
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 3035
חינוך גופני
אייזנברג אשי
חינוך גופני
שוורץ אורית
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 3035
פיסיקה
בן חמו אשר
חדר: 3055
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 3035
5
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 3035
ספרות
קורז צוקרן יהודית
חדר: 3004
עברית
בר טל מירי
חדר: 3035
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: 3055
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 3035
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: 3035
6
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 3035
תרבות ישראל
שורץ אברכיאל נו
חדר: 3035
אנגלית
ויצמן סנדרה
חדר: 3035
מתמטיקה
ויינברג זנה
חדר: 3035
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: 3055
 
7
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 3135
 
הסטוריה
שכטר שרית
חדר: 3035
תרבות ישראל
שורץ אברכיאל נו
חדר: 3035
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: 3055
 
8
תרבות ישראל
שורץ אברכיאל נו
חדר: 3035
  
מדע וטכנולוגיה
שינדר ליאורה
חדר: 3055
  
9      
10      
11      
הודעות כלליות
תאריכים תוכן
לא נמצאו הודעות
שינויי מערכת
תאריך שיעור טיפול/מידע
לא נמצאו שינויים
לוח מבחנים
תאריך שיעורים שם סוג קבוצות לימוד חדרים משגיחים
לא נמצאו מבחנים
לוח אירועים
סוג שם תאריכים כיתות/קבוצות חדר מלווים
לא נמצאו אירועים