שיעור/יום ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
0. 7:45-08:25    
מהו``ת
קרן בר-אור נועה
 
1. 8:30-09:15    
מהו``ת
קרן בר-אור נועה
הנדסת תוכנה
כהן לילי
2. 9:15-10:00     
הנדסת תוכנה
כהן לילי
3. 10:15-11:00
מהו``ת
קרן בר-אור נועה
    
הנדסת תוכנה
כהן לילי
4. 11:00-11:45
מהו``ת
קרן בר-אור נועה
  
מהו``ת
קרן בר-אור נועה
 
הנדסת תוכנה
כהן לילי
5. 12:10-12:55
מהו``ת
קרן בר-אור נועה
  
מהו``ת
קרן בר-אור נועה
צוות מוביל
אילות עופר
צוות מוביל
הלפרין ברין נעמה
צוות מוביל
שיין קרן
 
6. 12:55-13:40
דיפלומטיה (רמה: 5 יח``ל)
עזרא רון
  
מהו``ת
קרן בר-אור נועה
צוות = י
אשל ענת
צוות = י
בורגר קטי
צוות = י
בן עמי מיכל
צוות = י
ברקאי מאירי ליאור
צוות = י
גרשון יואב
צוות = י
הלפרין ברין נעמה
צוות = י
ינוקא שרית
צוות = י
ניב עינת
צוות = י
פרחי איילת
צוות = י
רוקמן עמית
צוות = י
שוורץ אורלי
צוות = י
שיין קרן
ערבית מדוברת
חביב אלוביץ סיגל
ערבית מדוברת
לוי יוגב
7. 13:50-14:35
הנדסת תוכנה
כהן לילי
 
תקשורת
כהן מוטי
מזרחנות
לפיד אסף
דיפלומטיה (רמה: 5 יח``ל)
עזרא רון
הנדסת תוכנה
כהן לילי
מזרחנות
לפיד אסף
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
תקשורת
כהן מוטי
ערבית מדוברת
לוי יוגב
8. 14:35-15:20
הנדסת תוכנה
כהן לילי
מתמטיקה (רמה: 3 יח``ל)
טולר רבקה
תקשורת
כהן מוטי
 
דיפלומטיה (רמה: 5 יח``ל)
עזרא רון
הנדסת תוכנה
כהן לילי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
תקשורת
כהן מוטי
 
9. 15:30-16:15
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
הנדסת תוכנה
כהן לילי
  
חנ``ג
טבק פזית
חנ``ג
טבק פזית
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 
10. 16:15-17:00
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
הנדסת תוכנה
כהן לילי
     
11. 17:00-17:45      
הודעות כלליות
תאריכים תוכן
מתאריך: 06/10/2020 (0. 7:45-08:25)
עד תאריך: 31/10/2020 (11. 17:00-17:45)
הודעה בית-ספרית: עדכוני מערכת הקבועה , עדכוני חדרים ושינוי יומי---באתר היובל: hayovel.co.il .........................................
שינויי מערכת
תאריך שיעור טיפול/מידע
לא נמצאו שינויים
לוח מבחנים
תאריך שיעורים שם סוג קבוצות לימוד חדרים משגיחים
לא נמצאו מבחנים
לוח אירועים
סוג שם תאריכים כיתות/קבוצות חדר מלווים
לא נמצאו אירועים