שיעור/יום ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
0      
1
של``ח
דניאל יורם
חדר: 102
אולפן
לינהרט מאירה
חדר: מחשב2
תנ``ך
פרידמן אלונה
חדר: 102
לשון והבעה
סימן טוב פאנטאלקין ענת
חדר: 102
אנגלית
שמילוביץ עדי
חדר: קרוואן עליון (ספרייה ישנה)
אנגלית מיצוי
זקהיים רלוקה
חדר: קרוואן תחתון 401
אנגלית מצוינים
אביב סוזאן
חדר: 102
מדעים
לנטין זיו
חדר: 102
 
2
חינוך
רטנר יעל
חדר: 102
אולפן
לינהרט מאירה
חדר: מחשב2
לשון והבעה
סימן טוב פאנטאלקין ענת
חדר: 102
לשון והבעה
סימן טוב פאנטאלקין ענת
חדר: 102
אנגלית
שמילוביץ עדי
חדר: קרוואן עליון (ספרייה ישנה)
אנגלית מיצוי
זקהיים רלוקה
חדר: קרוואן תחתון 401
אנגלית מצוינים
אביב סוזאן
חדר: 102
תנ``ך
פרידמן אלונה
חדר: 102
 
3
מדעים
לנטין זיו
חדר: 102
מתמטיקה
ריאבניקוב סבטלנה
חדר: 103
מתמטיקה (רמה: 4 יח``ל)
זרצקי דורון יצחק
חדר: קרוואן תחתון 401
חנ``ג
סמוכה אמרי
חנ``ג
רם ליאן
חדר: אולם
ספרות
רוזן טל
חדר: 102
אולפן
לינהרט מאירה
חדר: מחשב2
מתמטיקה
ריאבניקוב סבטלנה
חדר: 103
מתמטיקה (רמה: 4 יח``ל)
זרצקי דורון יצחק
חדר: קרוואן תחתון 401
 
4
אנגלית
שמילוביץ עדי
חדר: קרוואן עליון (ספרייה ישנה)
אנגלית מיצוי
זקהיים רלוקה
חדר: 301
אנגלית מצוינים
אביב סוזאן
חדר: 102
מעבדה ביולוגיה
לנטין זיו
חדר: מעבדה ביולוגיה
שכ``ל
סירוטקין אירה
חדר: 102
אזרחות
ראובן משה גיא
חדר: 102
הסטוריה
כהן קולר קמה
חדר: 102
מתמטיקה
ריאבניקוב סבטלנה
חדר: 103
מתמטיקה (רמה: 4 יח``ל)
זרצקי דורון יצחק
חדר: קרוואן תחתון 401
 
5
מתמטיקה
ריאבניקוב סבטלנה
חדר: 103
מתמטיקה (רמה: 4 יח``ל)
זרצקי דורון יצחק
חדר: מחשב1
חנ``ג
סמוכה אמרי
חנ``ג
רם ליאן
חדר: אולם
אנגלית
שמילוביץ עדי
חדר: קרוואן עליון (ספרייה ישנה)
אנגלית מיצוי
זקהיים רלוקה
חדר: מחשב1
אנגלית מצוינים
אביב סוזאן
חדר: 102
הסטוריה
כהן קולר קמה
חדר: 102
אולפן
לינהרט מאירה
חדר: מחשב2
אזרחות
ראובן משה גיא
חדר: 102
 
6
מתמטיקה
ריאבניקוב סבטלנה
חדר: 103
מתמטיקה (רמה: 4 יח``ל)
זרצקי דורון יצחק
חדר: מחשב1
ספרות
רוזן טל
חדר: 102
אנגלית
שמילוביץ עדי
חדר: קרוואן עליון (ספרייה ישנה)
אנגלית מיצוי
זקהיים רלוקה
חדר: 305
אנגלית מצוינים
אביב סוזאן
חדר: 102
   
7      
8      
9      
10      
11      
12
היעדרויות
רטנר יעל
היעדרויות
רטנר יעל
היעדרויות
רטנר יעל
היעדרויות
רטנר יעל
היעדרויות
רטנר יעל
 
הודעות כלליות
תאריכים תוכן
18/10/2021 (3)הודעה בית-ספרית: יום שני ה18/10 שיעור חינוך עם המחנכים לזכרו של יצחק רבין בשעה 3
שינויי מערכת
תאריך שיעור טיפול/מידע
לא נמצאו שינויים
לוח מבחנים
תאריך שיעורים שם סוג קבוצות לימוד חדרים משגיחים
07/11/20215 - 6מתמטיקה*מבחןזרצקי דורון יצחק, מתמטיקה, ט' 1 ט' 2 ט' 4 (רמה: 4 יח``ל)  
07/11/20215 - 6מתמטיקה*מבחןריאבניקוב סבטלנה, מתמטיקה, ט' 1  
10/11/20211 - 2אנגלית*מבחןשמילוביץ עדי, אנגלית, ט' 1 ט' 3  
16/11/20212לשון*מבחןסימן טוב פאנטאלקין ענת, לשון והבעה, ט' 1  
25/11/20215אזרחות*מבחןראובן משה גיא, אזרחות, ט' 1  
29/11/20216ספרות*מבחןרוזן טל, ספרות, ט' 1  
09/12/20213 - 4מתמטיקה*מבחןזרצקי דורון יצחק, מתמטיקה, ט' 1 ט' 2 ט' 4 (רמה: 4 יח``ל)  
09/12/20213 - 4מתמטיקה*מבחןריאבניקוב סבטלנה, מתמטיקה, ט' 1  
12/12/20213מדעים*מבחןלנטין זיו, מדעים, ט' 1  
15/12/20211 - 2אנגלית*מבחןשמילוביץ עדי, אנגלית, ט' 1 ט' 3  
20/12/20211היסטוריה*מבחןכהן קולר קמה, הסטוריה, ט' 1  
27/12/20211תנך*מבחןפרידמן אלונה, תנ``ך, ט' 1  
לוח אירועים
סוג שם תאריכים כיתות/קבוצות חדר מלווים
שיעור חינוך לזכרו של יצחק רביןשיעור חינוך18/10/2021 (שיעור: 3)שיכבה ט', שיכבה י', שיכבה י"ב, י"א 1, י"א 2, י"א 3  
סיור לפארק חירייהסיור לפארק חירייה21/10/2021 (שיעורים: 1 - 6)שיכבה ט', י"ב 3 אסייג רחלי, בן חמו ציפי, בסון מאי, למפרט שני, לנטין זיו, מטסס רותם, עדן רן, פלדמן אורית, רטנר יעל
הרצאה בנושא עישוןהרצאה בנושא עישון26/10/2021 (שיעור: 1)ט' 1102סימן טוב פאנטאלקין ענת
סיור של``חסיור של``ח17/11/2021 (שיעורים: 0 - 6)ט' 1, ט' 3 בסון מאי, דניאל יורם
יום הוריםיום הורים22/11/2021 (שיעור: 12)שיכבה ט', שיכבה י', שיכבה י"ב, י"א 1, י"א 2, י"א 3  
סיור של``חסיור של``ח29/12/2021 (שיעורים: 0 - 6)ט' 1 דניאל יורם