שיעור/יום ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
0. 07:30-08:10      
1. 08:15-09:00
אזרחות
אבני עינב ממן
חדר: 307
חנ``ג
ארגואטי משה
חנ``ג
בדנר-מרלי קרן
חינוך
קלמפנר שי
חדר: 307
אנגלית (רמה: קבוצה הטרוגנית)
שלו יעל דורית
חדר: 307
חנ``ג
ארגואטי משה
חנ``ג
בדנר-מרלי קרן
סינית
משולם אנה
2. 09:00-09:45
תנ``ך
רפאלי אסתר רבקה
חדר: 307
היסטוריה
איתח דוד
חדר: 307
אנגלית (רמה: קבוצה הטרוגנית)
שלו יעל דורית
חדר: 307
אנגלית (רמה: קבוצה הטרוגנית)
שלו יעל דורית
חדר: 307
של``ח
גולן אדרי רמה
חדר: 307
סינית
משולם אנה
3. 10:00-10:45
ספרות
סיני חפציבה
חדר: 307
מוסיקה
טאוב יעל
חדר: חדר מוסיקה
עמ``ט
ורדי-חביליו זיוה
תל``ן
יאמפולסקי לאוניד
חדר: 301
מחשבת ישראל
לרר אברהם יהורם
חדר: 307
ספרות
סיני חפציבה
חדר: 307
מתמטיקה
בן שבת ליאור
חדר: 306
מתמטיקה
גרפי יפעת
חדר: 328
מתמטיקה
קלמפנר שי
חדר: 307
 
4. 10:45-11:30
תנ``ך
רפאלי אסתר רבקה
חדר: 307
הרכבים-מוסיקה
טאוב יעל
חדר: חדר מוסיקה
עמ``ט
ורדי-חביליו זיוה
תל``ן
יאמפולסקי לאוניד
חדר: 301
ביולוגיה
סיאם קארן
חדר: 307
ערבית
לוי עדנה מזל
חדר: 307
מתמטיקה
בן שבת ליאור
חדר: 306
מתמטיקה
גרפי יפעת
חדר: 328
מתמטיקה
קלמפנר שי
חדר: 307
 
5. 12:00-12:45
גאוגרפיה
טל עינת
חדר: 307
לשון
איירי דוד
חדר: 307
מתמטיקה
בן שבת ליאור
חדר: 306
מתמטיקה
גרפי יפעת
חדר: 128
מתמטיקה
קלמפנר שי
חדר: 307
לשון
איירי דוד
חדר: 307
אנגלית (רמה: קבוצה הטרוגנית)
שלו יעל דורית
חדר: 307
 
6. 12:45-13:30
היסטוריה
איתח דוד
חדר: 307
מתמטיקה
בן שבת ליאור
חדר: 306
מתמטיקה
גרפי יפעת
חדר: 316
מתמטיקה
קלמפנר שי
חדר: 307
מחשבת ישראל
לרר אברהם יהורם
חדר: 307
לשון
איירי דוד
חדר: 307
מעבדת ביולוגיה
סיאם קארן
חדר: אשכול 4
מעבדת פיזיקה
רקח הילה
חדר: פיזיקה 1
 
7. 13:45-14:30
ערבית
לוי עדנה מזל
חדר: 307
מתמטיקה
בן שבת ליאור
חדר: 306
מתמטיקה
גרפי יפעת
חדר: 316
מתמטיקה
קלמפנר שי
חדר: 307
 
אזרחות
אבני עינב ממן
חדר: 307
מעבדת ביולוגיה
סיאם קארן
חדר: אשכול 4
מעבדת פיזיקה
רקח הילה
חדר: פיזיקה 1
 
8. 14:30-15:15
מדעי המחשב
יצחקי ירון
חדר: מעבדת מחשבים 217
הרכבים-מוסיקה
שליו איתמר חזי
מוסיקה
מאזוז איה
חדר: חדר מוסיקה
   
9. 15:30-16:15
מדעי המחשב
יצחקי ירון
חדר: מעבדת מחשבים 217
     
10. 16:15-17:00      
11. 17:00-17:45      
12. 17:45-18:30      
הודעות כלליות
תאריכים תוכן
לא נמצאו הודעות
שינויי מערכת
תאריך שיעור טיפול/מידע
16/09/20191. 08:15-09:00ביטול שיעור לתלמידי ארגואטי משה, חנ``ג, ט' 1
הערה: מתחלים בשיעור 2
16/09/20191. 08:15-09:00ביטול שיעור לתלמידי בדנר-מרלי קרן, חנ``ג, ט' 1
הערה: מתחלים בשיעור 2
16/09/20196. 12:45-13:30ביטול שיעור לתלמידי קלמפנר שי, מתמטיקה, ט' 1 ט' 7
7. 13:45-14:30
לוח מבחנים
תאריך שיעורים שם סוג קבוצות לימוד חדרים משגיחים
06/10/20193. 10:00-10:45 - 4. 10:45-11:30מבחן שכבתי ט` על עבודת הקיץמבחןשלו יעל דורית, אנגלית, ט' 1 (רמה: קבוצה הטרוגנית)  
לוח אירועים
סוג שם תאריכים כיתות/קבוצות חדר מלווים
לא נמצאו אירועים