שיעור/יום ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
0. 07:30-08:10      
1. 08:15-09:00
אזרחות
אבני עינב ממן
חדר: 307
חנ``ג
ארגואטי משה
חנ``ג
בדנר-מרלי קרן
חינוך
קלמפנר שי
חדר: 307
אנגלית (רמה: קבוצה הטרוגנית)
שלו יעל דורית
חדר: 307
חנ``ג
ארגואטי משה
חנ``ג
בדנר-מרלי קרן
סינית
משולם אנה
2. 09:00-09:45
תנ``ך
רפאלי אתי
חדר: 307
היסטוריה
איתח דוד
חדר: 307
אנגלית (רמה: קבוצה הטרוגנית)
שלו יעל דורית
חדר: 307
אנגלית (רמה: קבוצה הטרוגנית)
שלו יעל דורית
חדר: 307
של``ח
גולן אדרי רמה
חדר: 307
סינית
משולם אנה
3. 10:00-10:45
ספרות
סיני חפציבה
חדר: 307
אדריכלות
כתב רונית
חדר: 305
אומנויות הלחימה
דיין אדם
חינוך פיננסי
גרינגברג שיילה
חדר: 304
כדוריד
יאמפולסקי לאוניד
חדר: 302
כתיבה יוצרת
פולודנב יעל
חדר: 301
מוסיקה
טאוב יעל
חדר: חדר מוסיקה
משחקי קופסא
יוסף אליעזר
חדר: 301
סטיילינג
שחף אמירה
חדר: 307
עמ``ט
ורדי-חביליו זיוה
חדר: אשכול מחשבים
קולנוע
אולנדר בעז
חדר: 327
ריקוד
ללא מורה
תקשורת
צחייק אוראל
חדר: 306
מחשבת ישראל
לרר אברהם יהורם
חדר: 307
ספרות
סיני חפציבה
חדר: 307
מתמטיקה
אלבז ארז
חדר: 327
מתמטיקה
בן שבת ליאור
חדר: 305
מתמטיקה
גרפי יפעת
חדר: 235
מתמטיקה
הרבון רוני
חדר: 308
מתמטיקה
ספיר כהן נורית שולמית
חדר: 323
מתמטיקה
קלמפנר שי
חדר: 307
מתמטיקה
רובינס מירב
חדר: 303
 
4. 10:45-11:30
תנ``ך
רפאלי אתי
חדר: 307
אדריכלות
כתב רונית
חדר: 305
אומנויות הלחימה
דיין אדם
הרכבים-מוסיקה
טאוב יעל
חדר: חדר מוסיקה
חינוך פיננסי
גרינגברג שיילה
חדר: 304
כדוריד
יאמפולסקי לאוניד
חדר: 302
כתיבה יוצרת
פולודנב יעל
חדר: 301
משחקי קופסא
יוסף אליעזר
חדר: 301
סטיילינג
שחף אמירה
חדר: 307
עמ``ט
ורדי-חביליו זיוה
חדר: אשכול מחשבים
קולנוע
אולנדר בעז
חדר: 327
ריקוד
ללא מורה
תקשורת
צחייק אוראל
חדר: 306
ביולוגיה
סיאם קארן
חדר: 307
ערבית
לוי עדנה מזל
חדר: 307
מתמטיקה
אלבז ארז
חדר: 327
מתמטיקה
בן שבת ליאור
חדר: 305
מתמטיקה
גרפי יפעת
חדר: 235
מתמטיקה
הרבון רוני
חדר: 308
מתמטיקה
ספיר כהן נורית שולמית
חדר: 323
מתמטיקה
קלמפנר שי
חדר: 307
מתמטיקה
רובינס מירב
חדר: 303
 
5. 12:00-12:45
גאוגרפיה
טל עינת
חדר: 307
לשון
איירי דוד
חדר: 307
מתמטיקה
אלבז ארז
חדר: 327
מתמטיקה
בן שבת ליאור
חדר: 305
מתמטיקה
גרפי יפעת
חדר: 235
מתמטיקה
הרבון רוני
חדר: 308
מתמטיקה
ספיר כהן נורית שולמית
חדר: 323
מתמטיקה
קלמפנר שי
חדר: 307
מתמטיקה
רובינס מירב
חדר: 303
לשון
איירי דוד
חדר: 307
אנגלית (רמה: קבוצה הטרוגנית)
שלו יעל דורית
חדר: 307
 
6. 12:45-13:30
היסטוריה
איתח דוד
חדר: 307
מתמטיקה
אלבז ארז
חדר: 327
מתמטיקה
בן שבת ליאור
חדר: 305
מתמטיקה
גרפי יפעת
חדר: 235
מתמטיקה
הרבון רוני
חדר: 308
מתמטיקה
ספיר כהן נורית שולמית
חדר: 323
מתמטיקה
קלמפנר שי
חדר: 307
מתמטיקה
רובינס מירב
חדר: 303
מחשבת ישראל
לרר אברהם יהורם
חדר: 307
לשון
איירי דוד
חדר: 307
מעבדת ביולוגיה
סיאם קארן
חדר: אשכול 4
מעבדת פיזיקה
רקח הילה
חדר: פיזיקה 1
 
7. 13:45-14:30
ערבית
לוי עדנה מזל
חדר: 307
מתמטיקה
אלבז ארז
חדר: 327
מתמטיקה
בן שבת ליאור
חדר: 305
מתמטיקה
גרפי יפעת
חדר: 235
מתמטיקה
הרבון רוני
חדר: 308
מתמטיקה
ספיר כהן נורית שולמית
חדר: 323
מתמטיקה
קלמפנר שי
חדר: 307
מתמטיקה
רובינס מירב
חדר: 303
עתודה מתמטיקה
בן שבת ליאור
חדר: 305
אזרחות
אבני עינב ממן
חדר: 307
מעבדת ביולוגיה
סיאם קארן
חדר: אשכול 4
מעבדת פיזיקה
רקח הילה
חדר: פיזיקה 1
 
8. 14:30-15:15
עתודה מחשבים
יצחקי ירון
חדר: מ- 216
 
מוסיקה
מאזוז איה
חדר: חדר מוסיקה
עתודה מתמטיקה
בן שבת ליאור
חדר: 305
   
9. 15:30-16:15
עתודה מחשבים
יצחקי ירון
חדר: מ- 216
     
10. 16:15-17:00      
11. 17:00-17:45      
12. 17:45-18:30      
הודעות כלליות
תאריכים תוכן
לא נמצאו הודעות
שינויי מערכת
תאריך שיעור טיפול/מידע
19/01/20201. 08:15-09:00ביטול שיעור לתלמידי אבני עינב ממן, אזרחות, ט' 1
19/01/20202. 09:00-09:45ביטול שיעור לתלמידי רפאלי אתי, תנ``ך, ט' 1
19/01/20203. 10:00-10:45ביטול שיעור לתלמידי סיני חפציבה, ספרות, ט' 1
19/01/20204. 10:45-11:30ביטול שיעור לתלמידי רפאלי אתי, תנ``ך, ט' 1
19/01/20205. 12:00-12:45ביטול שיעור לתלמידי טל עינת, גאוגרפיה, ט' 1
19/01/20206. 12:45-13:30ביטול שיעור לתלמידי איתח דוד, היסטוריה, ט' 1
19/01/20207. 13:45-14:30ביטול שיעור לתלמידי לוי עדנה מזל, ערבית, ט' 1
19/01/20208. 14:30-15:15ביטול שיעור לתלמידי יצחקי ירון, עתודה מחשבים, ט' 1 ט' 2 ט' 3 ט' 5 ט' 6 ט' 7 ט' 8 ט' 9 ט' 10, כיתות: ט' 1 ט' 2 ט' 3 ט' 5 ט' 6 ט' 7 ט' 8 ט' 10 בלבד
לוח מבחנים
תאריך שיעורים שם סוג קבוצות לימוד חדרים משגיחים
לא נמצאו מבחנים
לוח אירועים
סוג שם תאריכים כיתות/קבוצות חדר מלווים
בית ספריישיבות ציונים ט`119/01/2020 (שיעור: 4. 10:45-11:30)ט' 1 איירי דוד, איתח דוד, ארגואטי משה, בדנר-מרלי קרן, גולן אדרי רמה, הרבון רוני, טאוב יעל, יצחקי ירון, לוי עדנה מזל, לרר אברהם יהורם, סיאם קארן, סיני חפציבה, קלמפנר שי, רפאלי אתי, רקח הילה, שלו יעל דורית
פעילות שכבתיתמגמות טכנולוגיות29/01/2020 (שיעורים: 3. 10:00-10:45 - 4. 10:45-11:30)שיכבה ט' ורדי-חביליו זיוה