הודעות כלליות

לא נמצאו נתונים

שינויי מערכת

03/12/23 [היום] שעור 1: 08:00 - 08:40

חדר חלופי לתלמידי קורול רוזה, מתמטיקה 5 יחל, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9 (רמה: 5 יח``ל)

חדר: 111 יא'5

03/12/23 [היום] שעור 2: 08:45 - 09:25

חדר חלופי לתלמידי קורול רוזה, מתמטיקה 5 יחל, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9 (רמה: 5 יח``ל)

חדר: 111 יא'5

03/12/23 [היום] שעור 2: 08:45 - 09:25

חדר חלופי לתלמידי ספרן איתי, מתמטיקה 5 יחל, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9 (רמה: 5 יח``ל)

חדר: 212 יב'6

03/12/23 [היום] שעור 2: 08:45 - 09:25

חדר חלופי לתלמידי יד שלום איתי, מתמטיקה 4 יחל, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9 (רמה: 4 יח``ל)

חדר: 115 יא'3

03/12/23 [היום] שעור 2: 08:45 - 09:25

חדר חלופי לתלמידי חרוב רועי, מתמטיקה 4 יחל, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9 (רמה: 4 יח``ל)

חדר: 113 יא'1

03/12/23 [היום] שעור 2: 08:45 - 09:25

חדר חלופי לתלמידי בורנשטיין אבי, מתמטיקה 4 יחל, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9 (רמה: 4 יח``ל)

חדר: 114 יא'2

03/12/23 [היום] שעור 2: 08:45 - 09:25

הזזת שיעור לתלמידי בר גלי, מתמטיקה 183, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9 (רמה: 3 יח``ל)
שיעור 8: 13:50 - 14:30 בתאריך 06/12/23 בוטל והועבר לשיעור 2: 08:45 - 09:25

03/12/23 [היום] שעור 3: 09:35 - 10:15

חדר חלופי לתלמידי קורול רוזה, מתמטיקה 5 יחל, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9 (רמה: 5 יח``ל)

חדר: 111 יא'5

03/12/23 [היום] שעור 3: 09:35 - 10:15

חדר חלופי לתלמידי ספרן איתי, מתמטיקה 5 יחל, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9 (רמה: 5 יח``ל)

חדר: 212 יב'6

03/12/23 [היום] שעור 3: 09:35 - 10:15

חדר חלופי לתלמידי יד שלום איתי, מתמטיקה 4 יחל, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9 (רמה: 4 יח``ל)

חדר: 115 יא'3

03/12/23 [היום] שעור 3: 09:35 - 10:15

חדר חלופי לתלמידי חרוב רועי, מתמטיקה 4 יחל, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9 (רמה: 4 יח``ל)

חדר: 113 יא'1

03/12/23 [היום] שעור 3: 09:35 - 10:15

חדר חלופי לתלמידי בורנשטיין אבי, מתמטיקה 4 יחל, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9 (רמה: 4 יח``ל)

חדר: 114 יא'2

03/12/23 [היום] שעור 4: 10:20 - 11:00

חדר חלופי לתלמידי פרידמן אליאורה, מבוא למחקר, י'5

חדר: ספריה

03/12/23 [היום] שעור 5: 11:20 - 12:00

חדר חלופי לתלמידי אשד אורלי, עברית, י'5

חדר: 115 יא'3

03/12/23 [היום] שעור 6: 12:05 - 12:45

חדר חלופי לתלמידי מועלם תומר, מד``ח-פסיכולוגיה, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9

חדר: 111 יא'5

03/12/23 [היום] שעור 6: 12:05 - 12:45

מילוי מקום של רוזן מיכל לתלמידי יופה דניאל, תקשורת מ. מא, י'1 י'2 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9

חדר: 104-מחשב

03/12/23 [היום] שעור 7: 13:00 - 13:40

מילוי מקום של רוזן מיכל לתלמידי יופה דניאל, תקשורת מ. מא, י'1 י'2 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9

חדר: 104-מחשב

03/12/23 [היום] שעור 8: 13:50 - 14:30

חדר חלופי לתלמידי מועלם תומר, מד``ח-פסיכולוגיה, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8 י'9

חדר: 111 יא'5

מבחנים

לא נמצאו נתונים

ארועים

לא נמצאו נתונים