הודעות כלליות

לא נמצאו נתונים

שינויי מערכת

18/10/21 [היום] שעור 7: 13:40 - 14:25

חדר חלופי לתלמידי צדקה חיה, ערבית, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8

חדר: 112 יב'2

18/10/21 [היום] שעור 8: 14:35 - 15:20

חדר חלופי לתלמידי צדקה חיה, ערבית, י'1 י'3 י'4 י'5 י'6 י'7 י'8

חדר: 112 יב'2

מבחנים

לא נמצאו נתונים

ארועים

לא נמצאו נתונים