רשימת מרחבים
 בקובץ זה תמצאו דף הסבר לגבי הבוחן על גזרת הכפולים: מבנה הבוחן, חזרה על הכללים ודף תרגול (כולל תשובון)