12th grade English- Letter to parents
חשוב לי מאוד להסביר לכם את השינויים שחלו במבחן הבגרות באנגלית.

מהשנה, תלמידי 5 יחידות יב', יבחנו בבחינת בגרות בספרות אנגלית.

בבחינה זו התלמידים נדרשים ללמוד שבעה שירים וסיפורים קצרים ומחזה אחד. על חומר זה הם ייבחנו בבגרות.

התלמידים נדרשים לענות על שאלות פתוחות, בהן הם ידרשו לנתח את היצירות. בנוסף, יידרשו התלמידים לענות על סוג חדש של שאלות שיבחנו את יכולתם לחשיבה מופשטת.

חשוב להבין שבמדינת ישראל, רוב התלמידים נבחנים ברמות של שלוש וארבע יחידות באנגלית. חמש יחידות באנגלית נחשבת לרמה מוגברת.

5 יחידות באנגלית ייתנו בונוס לאוניברסיטה של 25 נקודות. ארבע יחידות לעומתן, ייתנו בונוס של 12.5 נקודות לאוניברסיטה. הבונוס יינתן בשני המקרים רק למי שיעברו את הבחינה בציון שעולה על 60 נקודות.

מסיבה זו, עדיף שהתלמידים יקבלו ציון מצוין בארבע יחידות ולא ציון ביינוני בחמש יחידות.

כל האוניברסיטאות מקבלות תלמידים ברמות של ארבע ו/או חמש יחידות כאחד.

השנה, זו שנה אחרונה בה רק תלמידי חמש יחידות נבחנים בספרות, בעוד תלמידי ארבע היחידות ממשיכים במתכונת הישנה. לכן הפער משמעותי ביותר בדרישות הנדרשות מתלמדי חמש היחידות לעומת תלמידי ארבע היחידות.

צוות האנגלית ביצע חלוקה מקצועית וסופית של התלמידים ליחידות האנגלית השונות. לחמש יחידות באנגלית נבחרו רק התלמידים שיכולים להוציא ציון טוב בבגרות חמש יחידות באנגלית.

לכן אתם נדרשים שלא לנסות לשכנע מורים לאנגלית להעביר תלמיד מארבע היחידות לחמש היחידות. ההחלטה נעשתה משיקולים מקצועיים בלבד.

ילד שעדיין מתעקש לעלות לחמש יחידות נגד החלטות הצוות באנגלית, יצטרך להגיע לפגישה עם נחמה - הרכזת הפדגוגית ודבי - הרכזת האנגלית, שבה הם יתחייבו לקחת אחריות בלעדית על הצלחתם או כשלונם בבחינת הבגרות.

בברכה ושנה טובה,

דבי כהן, רכזת האנגלית