דפי תוכן
ביוטכנולוגיה יוד (1)
ביוטכנולוגיה י``א
ביוטכנולוגיה י``ב
מתחילים ביוטכנולוגיה חוברת לכיתה י דר רות לנץ
ד"ר רות לנץ
מתחילים ביוטכנולוגיה

 
תוכן הענינים

הקדמה  -----------------------------------------------------------------------  1              
מבוא מהי ביוטכנולוגיה ? -----------------------------------------------------    2                     
1. הגדרת מושגים בביוטכנולוגיה -------------------------------------------  3              
2. ביוטכנולוגיה קדומה -----------------------------------------------------  4              
3. א. העקרונות של תהליך ייצור תוצר ביוטכנולוגי ------------------------  5      
    ב. ההיבטים השונים של כתבה/מאמר ביוטכנולוגי ----------------------  5               
4. עיבוד כתבה/מאמר ביוטכנולוגי "מה שיותר כחול יותר ירוק" ----------  6              
5. בניית טבלת השוואה בין תעשייה ביוטכנולוגית לתעשייה כימית -----  7              
6. פעילות בעיבוד כתבה/מאמר ביוטכנולוגי --------------------------------  8
7. נשימה ותסיסה. תסיסה כמושג ביוטכנולוגי. ----------------------------       9-11
8. ייצור ביוטכנולוגי קדום: התפחת הבצק. הכנת ת.ז. לתהליך ------------ 12
9. ייצור ביוטכנולוגי קדום: ייצור יין. הכנת ת.ז. לתהליך ------------------ 13
10. ייצור ביוטכנולוגי קדום: ייצור גבינות. הכנת ת.ז. לתהליך -------------- 14
11. הכנה לסיור 1 : תנובה רחובות . תסיסה לקטית -------------------------     15-16
12. סיור 1 : מחלבות תנובה , רחובות. הכנת מוצרי חלב ניגרים מוחמצים ---   17-21
13. הכנת קוטג' בשיטה כימית ויוגורט בשיטה ביולוגית ----------------------- 22
14. פעילות בנושא הכנת יוגורט בשיטה ביולוגית  ------------------------------ 23
15. החיידקים . הסתכלות מיקרוסקופית בתכשיר לקטובצילים מוכן --------- 24
16. מהו מיקרון? סדרי גודל של מיקרואורגנזמים ------------------------------ 25
17. מעבדה בנושא גידול חיידקי האוויר ופלורה נורמלית של גוף האדם
לצורך הכרת החיידקים  ועיבוד תוצאות ב EXCEL ----------------------- 26-27
18. הכנה לסיור 2 : תסיסה כוהלית --------------------------------------------- 28
19. השמרים . הסתכלות מיקרוסקופית בתכשיר שמרים . -------------------- 29
20. גידול שמרים והכנת יין במעבדה -------------------------------------------  30-32
21. סיור 2 : תסיסה כוהלית. יקב ראשון --------------------------------------- 33-35
22. קריאה מדעית- הנחיות שלב א  --------------------------------------------- 36
23. קריאה מדעית- הנחיות שלב ב  ---------------------------------------------- 37
24. תרשים זרימה של חקירה מדעית  ------------------------------------------- 38
25. פעילות לדוגמה בקריאה מדעית ---------------------------------------------39-42