רשימת מרחבים
קישורים


 
 

צוות המורים: חן פינק,נורית האן

                     
רעיונות מרכזיים בביולוגיה: כיצד הם באים לידי ביטוי

ברמות הארגון השונות בתכנים מנושאי הליבה

 

קישור למצגות הכוללת את כל החומר לבגרות בביולוגיה 5 יח"ל  מט"ח מרכז המשאבים נחשון

*תוכנית הלימודים בביולוגיה
סיכום גוף האדם על פי תוכנית הלימודים-נעמי רייבשטין

סיכום התא על פי תוכנית הלימודים -נעמי רייבשטין

 
סיכום אקולוגיה על פי תוכנית הלימודים -נעמי רייבשטין

דפי תוכן
חמרי לימוד שכבת י`
חומרי לימוד שכבה יא` (1)
חומרי לימוד שכבה יב` (1)