קישורים

רשימה  היא  טיפוס  נתונים  מופשט  המכיל  אוסף  סדור  של  איברים  מאותו  סוג.

לכל  איבר  cרשימה (  פרט  לאיבר  האחרון )  יש  איבר  עוקב

לכל  איבר  ברשימה (  פרט  לאיבר  הראשון )  יש  איבר קודם

לאיבר  ברשימה  קוראים  חוליה. להלן  ממשק  למחלקה  המגדירה  חוליה
IntNode
private int           info
private IntNode    next

public  IntNode ( int x)
public  IntNode ( int x, IntNode p )
public  void  SetInfo ( int x )
public  void SetNext(IntNode p)
public  int GetInfo ()
public IntNode GetNext()

public override string ToString()