קישורים

עמודים  בספר  הלימוד  :

פרק  7  :  הוראת  תנאי   עמ' 60 - 86
תרגילים  1,  2,   16,   17,  18,    19 ,   20,   21,   31, 39, 40


פרק 10 : לולאת  מונה  
תרגילים  7,   10,       13,         15,    18, 25,  27 , 28,   33, 34,    38, 39, 41
 


           

תרגילים  למצטיינים :  עמ'   114    תרגיל 19 ,  עמ'  121   תרגיל 30 , עמ'  128   תרגיל  44