רשימת מרחבים
לוח מבחנים פברואר -יוני 2014

לוח מבחנים שכבת י"ב  – מעודכן 10.3.2104

 לוח מבחנים שכבת י"ב  – פברואר  2014

תאריך

יום

י"ב 1

י"ב 2

י"ב 3

י"ב 4

י"ב 5

י"ב 6

י"ב 7

י"ב 8

הערות

01.02.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

02.02.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.14

ב'

מתמטיקה

מתמטיקה

 

 

 

 

 

 

בגרות חורף מתמטיקה

04.02.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

הכנה לצה"ל פעילות בבית הנוער

05.02.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02.14

ה'

 

 

ת.המחול

 

 

 

 

 

 

07.02.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

בוקר בוגרים

08.02.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

09.02.14

א'

 

 

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

אנגלית

 

10.02.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.14

ג'

חנ"ג עיוני

 חנ"ג עיוני

חנ"ג עיוני

חנ"ג עיוני

חנ"ג עיוני

חנ"ג עיוני

חנ"ג עיוני

חנ"ג עיוני

חלוקת תעודות סמסטר א'

12.02.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

יום האהבה בבית ספר

13.02.14

ה'

 

 

רסיטל מחול

 

 

 

 

 

 

14.02.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

פיסיקה

15.02.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

16.02.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.14

ב'

 

 

 

 

ספרות

 

 

ספרות

 

18.02.14

 ג'

 

 

 ספרות

ספרות

 

ספרות

ספרות

 

 

19.02.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

הצגה-"משחקים בחצר האחורית"

20.02.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

כימיה

22.02.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

23.02.14

א'

 

תנ"ך

 

 

 

 

 

 

בחירה- מחשב, פילוסופיה

24.02.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

ערב מגמת מחול במשכן לאומנויות

25.02.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

תחרות כושר קרבי בתי ספר תיכוניים

26.02.14

 ד'

 

 

 

 

 

 

 

ת.אמנות

מגן בתקשורת מעשית

27.02.14

ה'

 

 

 

ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה

 

 

מגן בתקשורת מעשית

28.02.14

ו'

 

 

מגן מחול מעשי

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

לוח מבחנים שכבת י"ב  – מרץ  2014

תאריך

יום

י"ב 1

י"ב 2

י"ב 3

י"ב 4

י"ב 5

י"ב 6

י"ב 7

י"ב 8

הערות

01.03.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

02.03.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

בחירה 1 ביולוגיה,מנע"ס, תיאטרון,

03.03.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

ת.עיצוב

בחירה-תקשורת

04.03.14

ג'

בגרות בעפ

בגרות בעפ

 

 

 

 

 

 

 

05.03.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

גיאוגרפיה, ניהול עיסקי,סוציולוגיה

06.03.14

ה'

ת. המינהל

מ.אנוש

בגרות מעשי

ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה

 

 

מעבדה

07.03.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

בחירה-תקשורת, ערבית

08.03.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

09.03.14

א'

 

 

בגרות

ביוט'-מחשב

ביוטכ'-מחשב

ביוטכ'-מח

 

 

ערב קומפוזיציה- אנסמבל הרצליה

10.03.14

ב'

 תנ"ך

תנ"ך

 

 

 

 

 

 

 

11.03.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

פורימון בבית ספר

13.03.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

תענית אסתר

14.03.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

פיסיקה,

15.03.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

16.03.14

א'

                  פ         ו         ר       י      ם

 

17.03.14

ב'

 

18.03.14

 ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

אמנות בגרות

19.03.14

ד'

 

 

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

אמנות בגרות

20.03.14

ה'

ספרות

ספרות

 

 

 

 

תיאטרון

 

בגרות תקשורת מעשית

21.03.14

ו'

 

 

 

 

 

 

תיאטרון

 

 

22.03.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

תיאטרון

 

 

23.03.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

ביולוגיה-סיור

25.03.14

ג'

אנגלית

אנגלית

 

 

 

 

 

 

 

26.03.14

 ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.14

ה'

 

 

ת.מחול-מגן

ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה

 

 

ביוט'-מעבדה ארצי,

28.03.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

30.03.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

ערב מגמת ביוטכנולוגיה

31.03.14

ב'

 

 

 

 

סיור

 

 

 

 

                         

לוח מבחנים שכבת י"ב  – אפריל  2014

 

תאריך

יום

י"ב 1

י"ב 2

י"ב 3

י"ב 4

י"ב 5

י"ב 6

י"ב 7

י"ב 8

הערות

01.04.14

ג'

 

 

ת. מחול

 

סיור

 

 

 

קבלת הורים ,בגרות

02.04.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

קבלת הורים,חנ"ג בגרות\אנגלית בע"פ בגרות

03.04.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

חנ"ג בגרות\אנגלית בע"פ בגרות

04.04.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.14

 ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

06.04.14

א'

 

 

 

פ          ס        ח

 

 

07.04.14

ב'

 

08.04.14

ג'

 

09.04.14

ד'

 

10.04.14

ה'

 

11.04.14

ו'

 

12.04.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

13.04.14

א'

 

 

 

פ          ס        ח

 

 

14.04.14

ב'

 

15.04.14

ג'

 

16.04.14

ד'

 

17.04.14

ה'

 

18.04.14

 ו'

 

19.04.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

20.04.14

א'

 

פ          ס        ח

 

21.04.14

ב'

 

22.04.14

ג'

 

23.04.14

ד'

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה

מתכונת

24.04.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.14

 ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

27.04.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

מתכונת מעבדה ביולוגיה

28.04.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

יום השואה

29.04.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

לוח מבחנים שכבת י"ב  – מאי  2014

תאריך

יום

י"ב 1

י"ב 2

י"ב 3

י"ב 4

י"ב 5

י"ב 6

י"ב 7

י"ב 8

הערות

01.05.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.05.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

04.05.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

יום הזיכרון לחללי צה"ל

06.05.14

ג'

יום                  העצמאות

 

07.05.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

11.05.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

18.05.14

 א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.14

ב'

ל"ג                        בעומר

 

20.05.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.05.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

25.05.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.14

 ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

יום ירושלים

29.05.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.14

ש'

 

 

 

ש

ב

ת

 

 

 

                           

לוח מבחנים שכבת י"ב  – יוני  2014

 

תאריך

יום

י"ב 1

י"ב 2

י"ב 3

י"ב 4

י"ב 5

י"ב 6

י"ב 7

י"ב 8

הערות

01.06.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.06.14

ג'

 

 

ש     ב     ו     ע     ו     ת

 

04.06.14

ד'

 

05.06.14

ה'

 

06.06.14

ו'

 

07.06.14

ש'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.06.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

מסיבת סיום שכבת י"ב

11.06.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.06.14

ש'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.14

 ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.14

ו'

סיום                                   הלימודים                     חלוקת                       תעודות

 

21.06.14

ש'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.14

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.06.14

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.14

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.14

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.14

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.06.14

ש'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.06.14

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.14

ב'