דפי תוכן
RSS במצב חירום
                                                                    

חדשות המרחב
נושאים אחרונים בפורומים
תכנון יומי עבור כיתת מרחב זה
שיעורי-בית
מערכת שעות כיתתית
שעה / יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
0. 7:45-08:25 אנגלית (4-5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
   פיסיקה
קמיל אבישי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
  פיסיקה
קמיל אבישי
1. 8:30-09:15 אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
 מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
 דיאלוג
פרחי איילת
 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
פיסיקה
קמיל אבישי
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
כימיה
כץ כלנית
ביולוגיה
האן נורית
מנ.עסקים
בן גל יונתן
גמר פרוייקט
דור שרון
 מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
 פיסיקה
קמיל אבישי
ביולוגיה
האן נורית
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
כימיה
כץ כלנית
מנ.עסקים
בן גל יונתן
2. 9:15-10:00 אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
 מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
 חנ``ג
כספי איתן
חנ``ג
טבק פזית
 גמר פרוייקט
דור שרון
מנ.עסקים
בן גל יונתן
ביולוגיה
האן נורית
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
כימיה
כץ כלנית
פיסיקה
קמיל אבישי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
 מנ.עסקים
בן גל יונתן
כימיה
כץ כלנית
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
ביולוגיה
האן נורית
פיסיקה
קמיל אבישי
3. 10:15-11:00 אזרחות
לירם טל
 דיאלוג
פרחי איילת
 ספרות
קייזר הדס
 אזרחות
לירם טל
 אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
 ביולוגיה
דמבינסקי רעות
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
אומנות
בירנבאום חניתה
תקשורת
וינר שרה
4. 11:00-11:45 אזרחות
לירם טל
 אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
 ספרות
קייזר הדס
 אזרחות
לירם טל
 אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
 תקשורת
וינר שרה
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
אומנות
בירנבאום חניתה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
5. 12:10-12:55 חנ``ג
טבק פזית
חנ``ג
כספי איתן
 ספרות
קייזר הדס
 חינוך
פרחי איילת
 תקשורת
כהן מוטי
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
 ספרות
קייזר הדס
 הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
אומנות
בירנבאום חניתה
6. 12:55-13:40  ביולוגיה
האן נורית
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
גמר פרוייקט
דור שרון
מנ.עסקים
בן גל יונתן
כימיה
כץ כלנית
  מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
תקשורת
כהן מוטי
  הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
7. 13:50-14:35 מזרחנות
לפיד אסף
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
ת.אומנ.א'
גולן רן
 כימיה
כץ כלנית
מנ.עסקים
בן גל יונתן
גמר פרוייקט
דור שרון
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
ביולוגיה
האן נורית
  תקשורת
כהן מוטי
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
 הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
תקשורת
וינר שרה
עיצוב מוצר
גרודה ליאור
 
8. 14:35-15:20 ת.אומנ.א'
גולן רן
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
מזרחנות
לפיד אסף
 עבודות
שיין קרן
ביולוגיה
האן נורית
  אנגלית (4-5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
תקשורת
כהן מוטי
 עיצוב מוצר
גרודה ליאור
תקשורת
וינר שרה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
מזרחנות
לפיד אסף
 
9. 15:30-16:15 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
ת.אומנ.א'
גולן רן
 ביולוגיה
האן נורית
עבודות
שיין קרן
   מזרחנות
לפיד אסף
תקשורת
כהן מוטי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
עיצוב מוצר
גרודה ליאור
 
10. 16:15-17:00     תקשורת
כהן מוטי