דפי תוכן
RSS במצב חירום
                                                                    

חדשות המרחב
נושאים אחרונים בפורומים
תכנון יומי עבור כיתת מרחב זה
שיעורי-בית
מערכת שעות כיתתית
שעה / יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
0. 7:45-08:25 אנגלית (4-5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
   פיסיקה
קמיל אבישי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
  פיסיקה
קמיל אבישי
1. 8:30-09:15 אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
 מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
 דיאלוג
פרחי איילת
 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
פיסיקה
קמיל אבישי
ביולוגיה
האן נורית
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
גמר פרוייקט
דור שרון
מנ.עסקים
בן גל יונתן
כימיה
כץ כלנית
 מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
 פיסיקה
קמיל אבישי
ביולוגיה
האן נורית
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
מנ.עסקים
בן גל יונתן
כימיה
כץ כלנית
2. 9:15-10:00 אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
 מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
 חנ``ג
טבק פזית
חנ``ג
כספי איתן
 כימיה
כץ כלנית
מנ.עסקים
בן גל יונתן
גמר פרוייקט
דור שרון
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
ביולוגיה
האן נורית
פיסיקה
קמיל אבישי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
 כימיה
כץ כלנית
מנ.עסקים
בן גל יונתן
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
ביולוגיה
האן נורית
פיסיקה
קמיל אבישי
3. 10:15-11:00 אזרחות
לירם טל
 חינוך
פרחי איילת
 ספרות
קייזר הדס
 אזרחות
לירם טל
 אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
 ביולוגיה
דמבינסקי רעות
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
תקשורת
וינר שרה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
אומנות
בירנבאום חניתה
4. 11:00-11:45 אזרחות
לירם טל
 אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
 ספרות
קייזר הדס
 אזרחות
לירם טל
 אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
 אומנות
בירנבאום חניתה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
תקשורת
וינר שרה
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
5. 12:10-12:55 חנ``ג
כספי איתן
חנ``ג
טבק פזית
 ספרות
קייזר הדס
 דיאלוג
פרחי איילת
 מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
תקשורת
כהן מוטי
 ספרות
קייזר הדס
 הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
אומנות
בירנבאום חניתה
6. 12:55-13:40  מנ.עסקים
בן גל יונתן
כימיה
כץ כלנית
גמר פרוייקט
דור שרון
ביולוגיה
האן נורית
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
  תקשורת
כהן מוטי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
  הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
7. 13:50-14:35 מזרחנות
לפיד אסף
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
ת.אומנ.א'
גולן רן
 ביולוגיה
דמבינסקי רעות
ביולוגיה
האן נורית
גמר פרוייקט
דור שרון
כימיה
כץ כלנית
מנ.עסקים
בן גל יונתן
  מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
תקשורת
כהן מוטי
 הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
תקשורת
וינר שרה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
עיצוב מוצר
גרודה ליאור
 
8. 14:35-15:20 ת.אומנ.א'
גולן רן
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
מזרחנות
לפיד אסף
 עבודות
שיין קרן
ביולוגיה
האן נורית
  תקשורת
כהן מוטי
אנגלית (4-5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
 דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
עיצוב מוצר
גרודה ליאור
תקשורת
וינר שרה
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
מזרחנות
לפיד אסף
 
9. 15:30-16:15 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
ת.אומנ.א'
גולן רן
 ביולוגיה
האן נורית
עבודות
שיין קרן
   מזרחנות
לפיד אסף
תקשורת
כהן מוטי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
עיצוב מוצר
גרודה ליאור
 
10. 16:15-17:00     תקשורת
כהן מוטי