דפי תוכן
RSS במצב חירום
                                                                      

חדשות המרחב
נושאים אחרונים בפורומים
תכנון יומי עבור כיתת מרחב זה
שיעורי-בית
מערכת שעות כיתתית
שעה / יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
0. 7:45-08:25 אנגלית (4-5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
   פיסיקה
קמיל אבישי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
  פיסיקה
קמיל אבישי
1. 8:30-09:15 אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
 מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
 ספרות
קייזר הדס
 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
ביולוגיה
האן נורית
פיסיקה
קמיל אבישי
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
מנ.עסקים
בן גל יונתן
גמר פרוייקט
דור שרון
כימיה
כץ כלנית
 מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
 פיסיקה
קמיל אבישי
ביולוגיה
האן נורית
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
מנ.עסקים
בן גל יונתן
כימיה
כץ כלנית
2. 9:15-10:00 אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
 מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
 ספרות
קייזר הדס
 כימיה
כץ כלנית
גמר פרוייקט
דור שרון
מנ.עסקים
בן גל יונתן
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
פיסיקה
קמיל אבישי
ביולוגיה
האן נורית
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
 כימיה
כץ כלנית
מנ.עסקים
בן גל יונתן
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
ביולוגיה
האן נורית
פיסיקה
קמיל אבישי
3. 10:15-11:00 אזרחות
בלומר שירה
 דיאלוג
הלפרין ברין נעמה
 דיאלוג
הלפרין ברין נעמה
 ספרות
קייזר הדס
 אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
 תיאטרון
הרש מיכל
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
תקשורת
וינר שרה
4. 11:00-11:45 ספרות
קייזר הדס
 אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
 אזרחות
בלומר שירה
 אזרחות
בלומר שירה
 אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
 תקשורת
וינר שרה
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
תיאטרון
הרש מיכל
5. 12:10-12:55 חינוך
הלפרין ברין נעמה
 חנ``ג
גלזר דני
חנ``ג
טרגן קטי
 אזרחות
בלומר שירה
 מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
תקשורת
כהן מוטי
 חנ``ג
גלזר דני
חנ``ג
טרגן קטי
 תיאטרון
שפריר אורלי
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
6. 12:55-13:40  ביולוגיה
האן נורית
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
כימיה
כץ כלנית
מנ.עסקים
בן גל יונתן
גמר פרוייקט
דור שרון
  תקשורת
כהן מוטי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
  הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
תיאטרון
שפריר אורלי
7. 13:50-14:35 מזרחנות
לפיד אסף
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 גמר פרוייקט
דור שרון
מנ.עסקים
בן גל יונתן
כימיה
כץ כלנית
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
ביולוגיה
האן נורית
 תיאטרון
שפריר אורלי
 מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
תקשורת
כהן מוטי
 דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
תקשורת
וינר שרה
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 
8. 14:35-15:20 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
מזרחנות
לפיד אסף
 ביולוגיה
האן נורית
עבודות
שיין קרן
 תיאטרון
שפריר אורלי
 תקשורת
כהן מוטי
אנגלית (4-5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
 תקשורת
וינר שרה
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
מזרחנות
לפיד אסף
דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
 
9. 15:30-16:15 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 עבודות
שיין קרן
ביולוגיה
האן נורית
   מזרחנות
לפיד אסף
תקשורת
כהן מוטי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 
10. 16:15-17:00     תקשורת
כהן מוטי