דפי תוכן
RSS במצב חירום
                                                                      

חדשות המרחב
נושאים אחרונים בפורומים
תכנון יומי עבור כיתת מרחב זה
שיעורי-בית
מערכת שעות כיתתית
שעה / יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
0. 7:45-08:25 אנגלית (4-5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
   פיסיקה
קמיל אבישי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
  פיסיקה
קמיל אבישי
1. 8:30-09:15 אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
 מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
 ספרות
קייזר הדס
 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
פיסיקה
קמיל אבישי
גמר פרוייקט
דור שרון
ביולוגיה
האן נורית
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
מנ.עסקים
בן גל יונתן
כימיה
כץ כלנית
 מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
 פיסיקה
קמיל אבישי
ביולוגיה
האן נורית
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
מנ.עסקים
בן גל יונתן
כימיה
כץ כלנית
2. 9:15-10:00 אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
 מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
 ספרות
קייזר הדס
 כימיה
כץ כלנית
מנ.עסקים
בן גל יונתן
ביולוגיה
האן נורית
גמר פרוייקט
דור שרון
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
פיסיקה
קמיל אבישי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
 כימיה
כץ כלנית
מנ.עסקים
בן גל יונתן
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
ביולוגיה
האן נורית
פיסיקה
קמיל אבישי
3. 10:15-11:00 אזרחות
ויסמן גיל
 דיאלוג
הלפרין ברין נעמה
 דיאלוג
הלפרין ברין נעמה
 ספרות
קייזר הדס
 אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
 תיאטרון
הרש מיכל
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
תקשורת
וינר שרה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
4. 11:00-11:45 ספרות
קייזר הדס
 אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
 אזרחות
ויסמן גיל
 אזרחות
ויסמן גיל
 אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
 דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
תקשורת
וינר שרה
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
תיאטרון
הרש מיכל
5. 12:10-12:55 חינוך
הלפרין ברין נעמה
 חנ``ג
גלזר דני
חנ``ג
טרגן קטי
 אזרחות
ויסמן גיל
 תקשורת
כהן מוטי
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
 חנ``ג
גלזר דני
חנ``ג
טרגן קטי
 תיאטרון
שפריר אורלי
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
6. 12:55-13:40  ביולוגיה
האן נורית
כימיה
כץ כלנית
גמר פרוייקט
דור שרון
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
מנ.עסקים
בן גל יונתן
  מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
תקשורת
כהן מוטי
  תיאטרון
שפריר אורלי
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
7. 13:50-14:35 מזרחנות
לפיד אסף
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 מנ.עסקים
בן גל יונתן
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
גמר פרוייקט
דור שרון
כימיה
כץ כלנית
ביולוגיה
האן נורית
 תיאטרון
שפריר אורלי
 תקשורת
כהן מוטי
מתמטיקה (5 יח``ל)
גולדברנר סיגלית
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
 הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
תקשורת
וינר שרה
 
8. 14:35-15:20 דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
מזרחנות
לפיד אסף
 עבודות
שיין קרן
ביולוגיה
האן נורית
 תיאטרון
שפריר אורלי
 אנגלית (4-5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
תקשורת
כהן מוטי
 תקשורת
וינר שרה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
מזרחנות
לפיד אסף
 
9. 15:30-16:15 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 עבודות
שיין קרן
ביולוגיה
האן נורית
   מזרחנות
לפיד אסף
תקשורת
כהן מוטי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 
10. 16:15-17:00     תקשורת
כהן מוטי