דפי תוכן
RSS במצב חירום
רשימת מרחבים
                                                                      

חדשות המרחב
נושאים אחרונים בפורומים
תכנון יומי עבור כיתת מרחב זה
שיעורי-בית
מערכת שעות כיתתית
שעה / יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
0. 7:45-08:25 אנגלית (4-5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
   פיסיקה
קמיל אבישי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
  פיסיקה
קמיל אבישי
1. 8:30-09:15 אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
 מתמטיקה (5 יח``ל)
וורובייציק דני
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
 ספרות
קייזר הדס
 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
פיסיקה
קמיל אבישי
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
גמר פרוייקט
דור שרון
ביולוגיה
האן נורית
כימיה
כץ כלנית
מנ.עסקים
בן גל יונתן
 מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
וורובייציק דני
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
 פיסיקה
קמיל אבישי
ביולוגיה
האן נורית
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
מנ.עסקים
בן גל יונתן
2. 9:15-10:00 אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
 מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
וורובייציק דני
 ספרות
קייזר הדס
 מנ.עסקים
בן גל יונתן
כימיה
כץ כלנית
ביולוגיה
האן נורית
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
גמר פרוייקט
דור שרון
פיסיקה
קמיל אבישי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 מתמטיקה (5 יח``ל)
וורובייציק דני
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
 מנ.עסקים
בן גל יונתן
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
ביולוגיה
האן נורית
פיסיקה
קמיל אבישי
3. 10:15-11:00 אזרחות
בלומר שירה
 דיאלוג
הלפרין ברין נעמה
 דיאלוג
הלפרין ברין נעמה
 ספרות
קייזר הדס
 אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
 תיאטרון
הרש מיכל
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
תקשורת
וינר שרה
4. 11:00-11:45 ספרות
קייזר הדס
 אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אזרחות
בלומר שירה
 אזרחות
בלומר שירה
 אזרחות
בלומר שירה
 אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
מקסימוב אורית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (4 יח``ל)
לסקר מורן
אנגלית (4-5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
 תקשורת
וינר שרה
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
תיאטרון
הרש מיכל
5. 12:10-12:55 חינוך
הלפרין ברין נעמה
 חנ``ג
גלזר דני
חנ``ג
טרגן קטי
 אזרחות
בלומר שירה
 תקשורת
כהן מוטי
מתמטיקה (5 יח``ל)
וורובייציק דני
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
 חנ``ג
טרגן קטי
חנ``ג
גלזר דני
 תיאטרון
שפריר אורלי
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
6. 12:55-13:40  ביולוגיה
האן נורית
כימיה
כץ כלנית
גמר פרוייקט
דור שרון
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
מנ.עסקים
בן גל יונתן
 מטלת ביצוע
הרמן סגלית
 מתמטיקה (4 יח``ל)
אברהם איסאק
מתמטיקה (5 יח``ל)
וורובייציק דני
מתמטיקה (4 יח``ל)
עסיס דודי
מתמטיקה (4 יח``ל)
שחף טל
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
תקשורת
כהן מוטי
  תיאטרון
שפריר אורלי
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
7. 13:50-14:35 הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
מזרחנות
לפיד אסף
דיפלומטיה (5 יח``ל)
קר.עורי ברברה
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 מנ.עסקים
בן גל יונתן
ביולוגיה
דמבינסקי רעות
גמר פרוייקט
דור שרון
כימיה
כץ כלנית
ביולוגיה
האן נורית
 מטלת ביצוע
הרמן סגלית
תיאטרון
שפריר אורלי
 תקשורת
כהן מוטי
מתמטיקה (5 יח``ל)
פלד ריבלין נגה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
וורובייציק דני
 הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
תקשורת
וינר שרה
דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 
8. 14:35-15:20 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
מזרחנות
לפיד אסף
 עבודות
שיין קרן
מטלת ביצוע
הרמן סגלית
ביולוגיה
האן נורית
כימיה
כץ כלנית
 תיאטרון
שפריר אורלי
 אנגלית (4-5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
תקשורת
כהן מוטי
 דיפלומטיה (5 יח``ל)
זלכה סינדי
מזרחנות
לפיד אסף
תקשורת
וינר שרה
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
הנדסת תוכנה
ויסמן אילנה
 
9. 15:30-16:15 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 כימיה
כץ כלנית
ביולוגיה
האן נורית
עבודות
שיין קרן
   תקשורת
כהן מוטי
מזרחנות
לפיד אסף
ערבית
חביב אלוביץ סיגל
 
10. 16:15-17:00     תקשורת
כהן מוטי