רשימת מרחבים
                                  
                               

 תוצאת תמונה עבור מתמטיקה


 

רכזת המקצוע- יפה אפוטה

איסאק אברהם, אלוס איריס, אפוטה יפה, גולדברנר סיגלית, דני ווברויצ'יק, ויסמן אילנה ,טולר רבקה,
כהן לילי, יגרמן סיגל, ליאת רווה,מירנץ שרון, 
עסיס דודי, בר ציון ספיר, ריבלין נגה,שחף טל, שרון זמסקי דפנה .   
  
 

 

 
 
 

    
את העבודה יש להגיש בשבוע הראשון למורה למתמטיקה  .
נושאים מתוך העבודה יכללו במבחן הראשון בתיכון.

עבודת הקיץ ברמה המוגברת תלמידי חטיבות ששובצו לרמת 4 יח"ל

עבודת קיץ ברמה המוגברת תלמידיחטיבות  ששובצו לרמת 5 יח"ל

עבודת קיץ ברמה הרגילה תלמידי חטיבות ששובצו לרמת 3 יח"ל

 

 
מאחלים לכם חופשת קיץ מהנה.

 

 
 
 

מצב קישור לקובץ הגאוגברה של המעגל והפונקציות הטריגונומטריות

https://www.geogebra.org/m/yaRGkDQJ


   


 


 

 
 
 
 
דפי תוכן
אולימפידה במתמטיקה (1)
גיאומטריה (8)
גיאומטריה אנליטית (3)
טריגונומטריה (4)
חדו"א (6)
וקטורים (1)
חידות מתמטיות (2)
דפי נוסחאות (3)