שנה"ל תשע"ח
עמו"ס-ערכים מצויינות וספורט

מחנכת הכיתה -  ליאור ברקאי מאיר