דפי תוכן
קישורים
מערכת שעות כיתתית
שעה / יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
0. 7:45-08:25 מתמטיקה (5 יח``ל)
מירנץ שרון
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
   מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
מירנץ שרון
מתמטיקה (3 יח``ל)
ויסמן אילנה
 אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
אשל ענת
אנגלית (5 יח``ל)
ריצקר עינת
 
1. 8:30-09:15 כימיה מבוא
רוה ליאת
 תנ``ך
פרחי איילת
 ח.תעבורתי
כספי איתן
 מתמטיקה (3 יח``ל)
ויסמן אילנה
מתמטיקה (4 יח``ל)
אלוס איריס
מתמטיקה (5 יח``ל)
מירנץ שרון
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
 תנ``ך
פרחי איילת
 יחסי עבודה
בן-טוב עידו
יסוד.עיצוב
גולן רן
2. 9:15-10:00 חנ``ג
כספי איתן
חנ``ג
טרגן קטי
 תנ``ך
פרחי איילת
 כימיה מבוא
רוה ליאת
 לשון
בן עמי מיכל
 לשון
יצחק בלהה
 יסוד.עיצוב
גולן רן
יחסי עבודה
בן-טוב עידו
3. 10:15-11:00 דיאלוג
גרודה ליאור
 מתמטיקה (3 יח``ל)
ויסמן אילנה
מתמטיקה (3 יח``ל)
כהן לילי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אלוס איריס
מתמטיקה (5 יח``ל)
מירנץ שרון
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
 חינוך
גרודה ליאור
 אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (4 יח``ל)
עזרא רון
אנגלית (5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
מלין רונית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
אנגלית (5 יח``ל)
אשל ענת
 הסטוריה
גולן רן
 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
יסוד.עיצוב
גולן רן
4. 11:00-11:45 הסטוריה
גולן רן
 מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
מירנץ שרון
מתמטיקה (4 יח``ל)
אלוס איריס
מתמטיקה (3 יח``ל)
כהן לילי
מתמטיקה (3 יח``ל)
ויסמן אילנה
 לשון
בן עמי מיכל
 אנגלית (5 יח``ל)
אשל ענת
אנגלית (5 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (4 יח``ל)
מלין רונית
אנגלית (5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
עזרא רון
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
 הסטוריה
גולן רן
 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
5. 12:10-12:55 מתמטיקה (5 יח``ל)
מירנץ שרון
מתמטיקה (4 יח``ל)
אלוס איריס
מתמטיקה (3 יח``ל)
כהן לילי
מתמטיקה (3 יח``ל)
ויסמן אילנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
 אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
אנגלית (4 יח``ל)
עזרא רון
אנגלית (5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
מלין רונית
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
אנגלית (5 יח``ל)
אשל ענת
 מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
מתמטיקה (5 יח``ל)
מירנץ שרון
מתמטיקה (3 יח``ל)
כהן לילי
מתמטיקה (4 יח``ל)
אלוס איריס
 חנ``ג
טרגן קטי
חנ``ג
כספי איתן
 דיאלוג
גרודה ליאור
 ערבית
חביב אלוביץ סיגל
6. 12:55-13:40 ביולוגיה
האן נורית
ביולוגיה
פינק חן
דיפלומטיה (5 יח``ל)
עזרא רון
אומנות
גרודה ליאור
 אנגלית (5 יח``ל)
אשל ענת
אנגלית (5 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
אנגלית (5 יח``ל)
הירשפלד ליאת
אנגלית (5 יח``ל)
דרעי סטרום נעמי
אנגלית (4 יח``ל)
מלין רונית
אנגלית (5 יח``ל)
ריצקר עינת
אנגלית (4 יח``ל)
עזרא רון
אנגלית (5 יח``ל)
זלכה סינדי
 מתמטיקה (4 יח``ל)
אלוס איריס
מתמטיקה (3 יח``ל)
כהן לילי
מתמטיקה (5 יח``ל)
מירנץ שרון
מתמטיקה (5 יח``ל)
שרון-זמסקי דפנה
 מנ.עסקים
בן גל יונתן
ביולוגיה
האן נורית
פיסיקה
כץ עמיר
ביולוגיה
פינק חן
כימיה
כץ כלנית
מזרחנות
לפיד אסף
מבוא לעיצוב מוצר
אלפרן דברת
  ערבית מדוברת
לוי יוגב
7. 13:50-14:35 הנדסת תוכנה
כהן לילי
אומנות
גרודה ליאור
ביולוגיה
פינק חן
ביולוגיה
האן נורית
 השכלה כללית
הרש מיכל
השכלה כללית
קייזר הדס
השכלה כללית
אלפרן דברת
השכלה כללית
קלרמן אורן גלית
השכלה כללית
הלפרין ברין נעמה
השכלה כללית
אאאREZ
ת.אומנ.ב'
גולן רן
 ת.אומנ.ב'
גולן רן
תקשורת
כהן מוטי
 מבוא לעיצוב מוצר
אלפרן דברת
מזרחנות
לפיד אסף
כימיה
כץ כלנית
ביולוגיה
פינק חן
פיסיקה
כץ עמיר
ביולוגיה
האן נורית
מנ.עסקים
בן גל יונתן
 דיפלומטיה (5 יח``ל)
עזרא רון
הנדסת תוכנה
כהן לילי
 ערבית מדוברת
לוי יוגב
8. 14:35-15:20 ביולוגיה
האן נורית
ביולוגיה
פינק חן
אומנות
גרודה ליאור
הנדסת תוכנה
כהן לילי
 השכלה כללית
אאאREZ
השכלה כללית
הלפרין ברין נעמה
השכלה כללית
קלרמן אורן גלית
השכלה כללית
אלפרן דברת
השכלה כללית
קייזר הדס
השכלה כללית
הרש מיכל
אנגלית (5 יח``ל)
ברזילי שרון מאיה
אומנות
גרודה ליאור
 תקשורת
כהן מוטי
ת.אומנ.ב'
גולן רן
 ביולוגיה
האן נורית
פיסיקה
כץ עמיר
ביולוגיה
פינק חן
כימיה
כץ כלנית
מבוא לעיצוב מוצר
אלפרן דברת
 הנדסת תוכנה
כהן לילי
דיפלומטיה (5 יח``ל)
עזרא רון
 
9. 15:30-16:15 הנדסת תוכנה
כהן לילי
 אומנות
גרודה ליאור
   הנדסת תוכנה
כהן לילי
 
10. 16:15-17:00 הנדסת תוכנה
כהן לילי
 אומנות
גרודה ליאור
   הנדסת תוכנה
כהן לילי