חירום, חירום, חירום- דרום, באר שבע, להבים, לכיש, מרכז נגב, אשקלון, דרום השפלה

היום היום השני לחירום, יש לקיים שיח איוורור רגשות ופעילויות הפגה ילדים בסיכוי,

שגרה